Lietuvos universitetų rektorių konferencijos atstovai Rukloje supažindinti su jaunesniųjų karininkų vadų kursais

Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Lietuvos kariuomenės karininkai penktadienį dalyvavo Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdyje, kuriame pristatė naująsias Karo prievolės įstatymo nuostatas.

„Kariuomenė, krašto apsauga labai nori prisidėti prie jaunuolių ugdymo, ypač fizinio, kadangi duomenys rodo, jog į kariuomenę ateinantys jaunuoliai sunkiai išlaiko fizinius normatyvus“, – sakė ministrė. Ji taip pat kalbėjo apie saugumo aplinką Baltijos regione, iššūkius ir grėsmes regionui.

Universitetų rektoriams Krašto apsaugos ministerijos Personalo direktorius jūrų kapitonas Renius Pleškys pristatė naujas Karo prievolės įstatymo nuostatas bei jaunuolių, norinčių atlikti privalomąją karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus, skatinimo sistemą.

„Naujasis įstatymas užtikrina, kad jaunuoliai, atlikę privalomąją karo tarnybą gali gauti dalinę kompensaciją už studijas, aukštosios mokyklos turi galimybę skirti papildomą balą tokią tarnybą baigusiems jaunuoliams, norintiems studijuoti“, – teigė jūrų kpt. R. Pleškys.

Jis taip pat supažindino su jaunesniųjų karininkų vadų mokymų, kurie prasidės š.m. rugsėjo 1 d., organizavimo principais bei rektorių paprašė pagalbos informuojant studentus apie galimybę dalyvauti tokiuose mokymuose. Šiuo metu kaip tik aukštųjų mokyklų studentai gali pateikti prašymus dalyvauti šiuose kursuose, kurie bus rengiami Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Jungtinio štabo viršininko pulkininko Vilmanto Tamošaičio teigimu, šiuo metu kariuomenėje jaučiamas nemažas specialistų, turinčių įvairių krypčių inžinerinį, medicininį, ekonominį, informacinių sistemų išsilavinimą, poreikis.

Remiantis KAM atliktos studentų apklausos rezultatais, 46 proc. norėtų dalyvauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose. 73 proc. apklaustųjų norėtų, kad jaunesniųjų karininkų vadų kursai būtų įskaityti kaip laisvai pasirenkamas mokomasis dalykas. Iš viso apklausti 1825 aukštųjų mokyklų studentai.

Lietuvos kariuomenės uždavinius, struktūrą, rezervo organizavimą pristatė Jungtinio Štabo viršininkas plk. V. Tamošaitis, papasakojęs apie tarptautines operacijas – ES Europos Sąjungos operaciją ATALANTA prie Somalio krantų ir NATO operaciją Afganistane – bei iššūkius Lietuvos kariams, tarnaujantiems misijoje.

Ugnė Naujokaitytė, Krašto apsaugos ministrės patarėja viešiesiems ryšiamas, mob. tel. 8 640 45376.

Nuotraukos Jūratės Budrienės