2014 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka

Šiandien įvykusiame Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos posėdyje apsispręsta dėl pakoreguotos priėmimo į aukštąsias mokyklas 2014 m. tvarkos. „Naujoji priėmimo tvarka derina jau pasirinkusių mokomuosius dalykus dabartinių vienuoliktokų interesus ir aukštųjų mokyklų lūkesčius atsirinkti geriausiai pasiruošusius studijoms stojančiuosius, – sako švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis. – Koreguodami tvarką siekėme, kad korekcijos neįneštų sumaišties ir vienuoliktokai galėtų ramiai ruoštis savo ateities pasirinkimams.“

2014 m. geriausiųjų eilę, pagal kurią skiriamas valstybės finansavimas studijoms, numatoma skaičiuoti pagal 4 dalykų rezultatus: privalomo lietuvių kalbos ir literatūros, pasirinktos srities pagrindinio ir papildomo dalykų bei kitos srities bendrojo dalyko, į kurio pasirinkimų rinkinį įeis ir užsienio kalba. Lietuvių kalbos ir literatūros bei pagrindinio dalyko bus įskaitomi tik brandos egzamino rezultatai, o kitų dviejų dalykų – brandos egzamino rezultatai arba atitinkamai perskaičiuoti metiniai pažymiai.

Dėl priimtiniausio sprendimo buvo plačiai konsultuojamasi su interesų grupėmis – švietimo ir mokslo bendruomene. Siūlomas variantas sulaukė daugiausia palankių atsiliepimų, jam pritaria moksleivių ir aukštųjų mokyklų atstovai.

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pripažinus ankstesnio švietimo ir mokslo ministro patvirtintą tvarką negaliojančia, švietimo ir mokslo bendruomenės svarstymams iš viso buvo pateikti trys galimi tvarkos variantai. Be susilaukusio daugiausiai interesų grupių palankumo pirmojo varianto, kuriam šiandien pritarta Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijoje, dar siūlyta arba palikti anksčiau įvestą reikalavimą stojantiesiems laikyti užsienio kalbos egzaminą ir visiems mokėti užsienio kalbą B1 lygiu, arba skaičiuojant konkursinį balą ketvirtajam dalykui imti tik metinį pažymį, o ne brandos egzaminą.

Pagal ankstesnę tvarką, kuri Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu buvo pripažinta negaliojančia, dabartiniai vienuoliktokai, 2014 m. sieksiantys valstybės finansavimo studijoms, greta 4 mokomųjų dalykų, būtų privalomai turėję laikyti užsienio kalbos brandos egzaminą arba tarptautinį testą. Pakoreguotoje tvarkoje užsienio kalba įtraukta į bendrą dalykų pasirinkimo rinkinį.

Dabartiniams dvyliktokams, šiemet stosiantiems į aukštąsias mokyklas, galioja prieš dvejus metus patvirtintos priėmimo sąlygos. 2013 m., kaip ir pernai, į aukštąsias mokyklas bus priimama pagal keturių mokomųjų dalykų rezultatus: trijų dalykų brandos egzaminų ir 4-ojo dalyko metinio pažymio. Brandos atestatui gauti užtenka būti išlaikius 2 brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros ir vieną pasirenkamąjį.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1183
El. p. info@smm.lt