2013 m. kovo 1 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko LURK posėdis

Kovo 1 d. Lietuvos edukologijos universitete (LEU) vyko eilinis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis. Kartu su Rektoriais į LEU atvyko ir LR švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis.

Posėdyje dalyvavo Lietuvos universitetų rektoriai ir jų įgalioti asmenys. Susitikimui pirmininkavo LURK prezidentas, KTU rektorius Petras Baršauskas. Šį kartą darbotvarkėje buvo numatyti šeši klausimai. Iš jų daugiausia diskutuota dėl tarpkryptinių ir tarpsritinių studijų aprašų SKVC rengiamuose aprašuose.

Didelio susidomėjimo sulaukė konstruktyvus, dalykiškas ir principingas disputas dėl naujos studijų formos MOOC (Massive Open Online Courses) plitimo keliamų grėsmių Lietuvos aukštajam mokslui ir atveriamų galimybių. Šis vienas pagrindinių posėdžio probleminių klausimų pateikė motyvuotą, griežtą ir aiškų po Europą sparčiai plintančių itin lengvo mokslo pasiekimų imitavimo bangos antplūdžio vertinimą.

Pasak Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Studijų komiteto pirmininko, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektoriaus Renaldo Jurkevičiaus, vis labiau populiarėjanti nauja studijų forma – MOOC  – gali kelti grėsmę dėl nekokybiškų studijų. Šie mokymai plinta JAV, Jungtinėje Karalystėje, kur net žinomi universitetai teikia galimybę studijuoti internetu. Prie jų studijų programų prisirašo apie 150 tūkst. ir daugiau asmenų. Tik baigia juos iki 5 proc. prisirašiusiųjų.
Kol kas tokių mokymų lankytojams neišduodami diplomai ir neteikiami kreditai. Jeigu būtų pradėti teikti kreditai, pasak prorektoriaus, pasipiltų prašymai ir reikalavimai juos įskaityti, pripažinti.

R. Jurkevičiaus teigimu, tokių mokymų internetu yra labai daug, į juos investuojami dideli pinigai, todėl po kurio laiko gali nutikti taip, jog pasaulyje iš viso liks kokie dešimt universitetų.

LURK nariai ir ISM Ekonomikos ir vadybos universiteto rektorius Nerijus Pačėsa diskutavo dėl ISM Ekonomikos ir vadybos universiteto narystės LURK‘e. Po debatų ISM narystei buvo pritarta.

Apie pasirengimą priimti EUA Tarybos posėdį 2013 10 24 ir 25 d. kalbėjo LURK generalinis sekretorius Kęstutis Kriščiūnas.

Posėdžio metu buvo aptarti ir kiti klausimai: diskutuota apie bendradarbiavimo galimybes rengiant Europos Komisijos finansuojamą mokslo projektą; aptartas raštas Ministrui D. Pavalkiui dėl tarpkryptinių ir tarpsritinių studijų aprašų Studijų kokybės vertinimo centro rengiamuose aprašuose. Kalbėta ir apie universitetų administratorių eilinių atostogų teikimo tvarką; 2013 m. bendrojo priėmimo į Matematikos ir statistikos bei Matematikos, informatikos ir susijusių krypčių pirmosios pakopos studijas konkursinio balo sandaros pakeitimą. Aptarta atstovo kandidatūra į Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros tarybą ir eksperto delegavimo į Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Tarptautinę nepriklausomų ekspertų grupę. Posėdžio pabaigoje aptarti Ergonominio mokymo principai.