Balandžio 5 dieną vyko LURK posėdis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje

2013 metų balandžio 5 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) įvyko eilinis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis. Su rektoriais ir jų įgaliotais asmenimis šiame posėdyje dalyvavo LR Švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja Virginija Būdienė ir LR Ministro Pirmininko tarnybos atstovas Linas Vingelis.

Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas KTU rektorius Petras Baršauskas.

LMTA J. Karoso salėje vykusio posėdžio darbotvarkėje buvo numatyti penki klausimai.  

ŠMM viceministras R. Vaitkus pristatė aktualius ministerijos darbus: ruošiamą Valstybinių brandos egzaminų balų perskaičiavimą iš anksčiau galiojusio norminio į dabar priimtą kriterinį vertinimo būdą, poziciją dėl praėjusios kadencijos numatytos (ir pripažintos neteisėta) baigiamųjų egzaminų tvarkos 2014 metams, taip pat numatomų 2015 metų pokyčių.

Universitetų rektoriai ir Viceministras Rimantas Vaitkus aptarė tolesnę eigą dėl tarpkryptinių ir tarpsritinių studijų aprašų SKVC rengiamuose aprašuose, dėl bendradarbiavimo rengiant Viešųjų pirkimų įstatymo pataisas. Švietimo ir mokslo viceministras patikino rektorius, kad LURK bus pakviesta į šio projekto svarstymus Lietuvos Respublikos vyriausybėje.

Buvo pritarta LURK prisijungimui prie Lietuvos nacionalinių premijų laureatų Kreipimosi į LR Prezidentę, Seimo pirmininką ir Premjerą Dėl mokslinės ir inovacinės veiklos formalizavimo keliamos grėsmės Lietuvos ateičiai.

Posėdžio metu buvo aptarta kas atstovaus LURK skirtingose darbo grupėse: ŠMM sudaromoje darbo grupėje Dėl LR mokslo ir studijų įstatymo pataisų  projekto, MOSTA Tarptautinėje nepriklausomų ekspertų grupėje, ŠMM sudaromoje darbo grupėje Valstybės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės kultūrinės) plėtros 2013 – 2015 m. veiksmų plano projektui parengti ir ŠMM Strateginėje taryboje, kuri nacionaliniu lygiu koordinuos mokslo, technologijų ir inovacijų plėtrą.

Svarstyti pasirengimo priimti EUA Tarybos posėdį 2013 10 24 ir 25 dienomis klausimai. Šiam posėdžiui nuspręsta parengti Lietuvos universitetus reprezentuojantį leidinį.

Nagrinėjant klausimą dėl  LURK dalyvavimo padedant Lietuvai apsispręsti: būti ar nebūti atominės energetikos šalimi, nutarta prieš reiškiant LURK oficialią nuomonę šiuo klausimu, nuodugniai apsvarstyti jį su ekspertais.

Posėdžio pabaigoje rektoriai ir jų įgalioti asmenys nutarė siųsti raštą portalo plag.lt atstovams, kuriuo išreiškia bendrą universitetų nuomonę dėl šios dokumentų originalumą tikrinančios sistemos, abejoja jos kūrėjų kompetencija ir teigia nerekomenduosianti ja naudotis universitetų darbuotojams ir studentams.