Gegužės 2 d. LURK posėdis vyko Šiaulių universitete

2013 m. gegužės 2 d. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis vyko Šiaulių universitete. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas KTU rektorius Petras Baršauskas.

Aptarti visi darbotvarkėje numatyti klausimai. Prezidentas Petras Baršauskas ir įpareigotieji LURK atstovai pateikė informaciją dėl LURK veiksmų tarp posėdžių. Studijų komiteto pirmininkas R. Jurkevičius pristatė LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateiktus ir priimtus siūlymus dėl studentų praktikos: ilginti nuolatinės praktikos laiką, apdrausti studentus praktikos metu, skirti finansavimą praktikai.

LURK posėdžio dalyviai pritarė Lietuvos universitetų dalyvavimui europiniame reitingavimo projekte U-Multirank. LURK prezidentas Petras Baršauskas informavo, kad nutarta įš. m. birželio 27–29 d. Qingdao (Kinija) vyksiantį Kinijos ir Rytų Europos susitikimą deleguoti Vilniaus universiteto ir VDU atstovus, bendradarbiaujančius su Kinija.

LURK posėdžio dalyviai išklausė informaciją apie tyrimą dėl Lietuvos branduolinės energetikos, kurią pristatė Lietuvos energetikos instituto direktorius Eugenijus Ušpuras.

LAMA BPO prezidentas Pranas Žiliukas pristatė numatomus priėmimo pasikeitimus iki 2016 metų. LURK posėdžio dalyviai pritarė, kad matematikos privalomas egzaminas būtų įvestas mokyklose nuo 2016 m., užsienio kalbos egzaminą siūloma įvesti palaipsniui: B1 lygiu –2015; B2 lygiu – 2016 m.

Studijų komiteto pirmininkas Renaldas Jurkevičius pristatė siūlymus dėl LR mokslo ir studijų įstatymo pataisų bei studijų kvalifikacinės sandaros struktūrą įteisinančių tarpkryptines ir tarpsritines studijas, kurioms posėdžio dalyviai pritarė.

LURK generalinis sekretorius Kęstutis Kriščiūnas pristatė pasirengimus priimti Europos universitetų asociacijos (EUA) Tarybos posėdį 2013 m. spalio 24 ir 25 d. Vilniuje ir informavo apie rengiamą leidinį „Lietuvos universitetai“.

Baigiamasis šių mokslo metų LURK posėdis vyks birželio 28 d. Kauno technologijos universitete.