LURK komitetų pirmininkai

Š.m. rugsėjo mėnesį buvo išrinkti trys nauji LURK komitetų pirmininkai:

  • Studijų komiteto pirmininkė – prof. Eglė Ganda Bogdanienė, VDA Prorektorė studijoms;
  • Informacinių technologijų komiteto pirmininkė – Eglė Radvilė Švedaitė, VGTU Informacinių technologijų ir sistemų vadovė;
  • Tarptautinių ryšių komiteto pirmininkė – dr. Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorė.