2013 m. spalio 24-25 d. vyko EUA Valdybos, Tarybos, Generalinių sekretorių ir Lietuvos akademinės bendruomenės susitikimas

Europos universitetų asociacija (toliau EUA), jungianti apie 850 Europos Universitetų ir Europos šalių Rektorių konferencijas ir būdama įtakingiausia organizacija Europos universitetinio aukštojo mokslo srityje, veikianti glaudžiame kontakte su Europos Komisija ir Europos Parlamentu, savo veiklą periodiškai koordinuoja per Statutinius Valdybos, Nacionalinių rektorių konferencijų generalinių sekretorių ir jungtinius EUA Tarybos posėdžius.

Nuo 2012 metų šie posėdžiai tapo išvažiuojamaisiais. Dėka Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai EUA Statutiniai posėdžiai buvo surengti Vilniuje  – Vilniaus universiteto ir Mykolo Riomerio universiteto patalpose.

Pirmą darbo dieną, spalio 24 d., EUA Valdyba, Generaliniai sekretoriai ir Taryba (apie 80 dalyvių) posėdžiavo  Vilniaus Universitete.

Statutiniuose posėdžiuose buvo nagrinėjamos Europos universitetų aktualijos bei priimami sprendimai dėl Europos mastu vykdomų projektų, tarpkontinentinio bendradarbiavimo ir kt. Posėdžiuose šalia Europos lygmens dalykų buvo nagrinėjamos universitetinio aukštojo mokslo problemos ypač aktualios Lietuvos universitetams.

Antrą dieną, spalio 25 d., pasibaigus uždariems EUA Tarybos ir Valdybos posėdžiams, nuo 14:00 iki 16:30 val. Mykolo Romerio universitete vyko išplėstinis Europos universitetų asociacijos (EUA) Valdybos, Tarybos, Generalinių sekretorių susitikimas su Lietuvos plačiąja akademine bendruomene bei Universitetų veiklą reguliuojančių institucijų (ŠMM, LMT, SKVC, MITA, MOSTA, LPK, ŠMPF, LMA, LSS ir kt.) vadovais ir jų atstovais.

Susitikimų metų pasisakė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, EUA Prezidentė Maria Helena Nazaré, Lietuvos bei Taivano rektorių konferencijų prezidentai Petras Baršauskas ir Lih-Juann Chen.  Vyko diskusija tarp EUA vadovų ir kitų susitikimo dalyvių.

Pasibaigus posėdžiams, visi dalyviai buvo pakviesti į Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus, kuriuose EUA Statutinius posėdžius vainikavo  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų,  bei studentų iškilmingas koncertas.

Nuotraukos Vidūno Gelumbausko