Lapkričio 14 - 15 d. Vilniuje įvyks tarptautinė konferencija "Investuokime į tyrėjus" (Invest in researchers)

Mokslas ir investicijos: naujos tendencijos Europos Sąjungoje

 

Š.m. lapkričio 14–15 d. organizuojama tarptautinė konferencija Investuokime į tyrėjus yra vienas iš Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais renginių, kurį organizuoja Lietuvos mokslų akademija. Joje bus gvildenamos trys pagrindinės temos.

Pirma, europinio finansavimo galimybės panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas, taip pat ir tokias Europos Komisijos inicijuotas veiklas, kaip bendrojo finansavimo programa Marijos Sklodovskos Kiuri veiksmai (Marie Skłodowska Curie Actions – COFUND; tai  papildoma parama tyrimams, kurie turi tarptautinio mobilumo ir tyrėjų rengimo elementų) bei kitos naujos priemonės, kurios bus įgyvendinamos 2014–2020 metais.

Antroji tema – doktorantų europinių tinklų kūrimas. Europos Komisijos iniciatyva paruošti dokumentai apie inovatyviąją doktorantūrą, jos principus, rengtos apklausos apie jų įgyvendinimą. Siekiama doktorantūros studijas glaudžiau sieti su verslo ir pramonės interesais, siūloma pradėti vartoti terminą „inovatyviųjų doktorantūros studijų principai“. Įprastai Lietuvoje doktorantas ir studijuoja, ir atlieka mokslinius tyrimus gan siauroje darbo vadovo interesų srityje. Inovatyvioji doktorantūra skatina ugdyti daugiau ir įvairesnių doktoranto gebėjimų, pavyzdžiui, verslumą, gebėjimą perteikti informaciją nespecialistams, gamybos specifikos žinių ir pan. Taip jis sparčiau ir aukščiau kiltų karjeros laiptais.

Trečioji konferencijos tema skirta mokslininko karjeros ypatybėms aptarti. Mokslininko karjera paprastai trunka gan ilgai. Kai Lietuvoje buvo dviejų mokslo laipsnių sistema, antros pakopos laipsnį apgindavęs mokslininkas jau būdavo, kaip paprastai, sulaukęs ne mažiau kaip 40 metų. Tai, ko gero, viena priežasčių, kodėl jaunimas ir dabar nelabai noriai renkasi mokslininko specialybę. Jaunuoliai visko nori greitai, o mokslininko karjera to neužtikrina.

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje ir pasisemti patirties iš kitų šalių kolegų. Apsilankę konferencijoje sužinosite, kaip padidinti mokslininko profesijos patrauklumą, nepaisant krizių.

Bendras siekis – prieinama, efektyvi ir visoje Europoje skatinama mokslininko karjera. Sužinosite, kaip Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir investicijų lėšas pritaikyti tyrėjų ir mokslininkų labui, kaip skatinti gabiausiuosius; kas mokslininkams svarbiausia tarptautiniu mastu ir kokie tyrėjų tinklų privalumai; kokia doktorantūros įtaką tyrėjų karjerai.

Planuojama, kad konferencijoje bus apie 200 dalyvių. Pagal išankstinę programą atidaryme dalyvaus švietimo ir mokslo viceministras dr. Rimantas Vaitkus. Konferencija vyks dviem etapais. Minėtais klausimais bus skaitomi plenariniai pranešimai, o naudingos patirties sklaida vyks sekcijose, kur darbui vadovaus pripažinti ekspertai. Išsamesnę informaciją galima rasti interneto svetainėje www.investinresearchers2013.eu.

 

Mokslo projektų finansavimo taisyklės Europoje kinta. Tačiau jos yra labai palankios Lietuvai. Lietuva, kuri šiuo metu derina savo veiksmų programą 2014–2020 metų laikotarpiui, privalo gana daug lėšų skirti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai. Už šio prioriteto įgyvendinimą atsakingos Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos. Lietuvoje įsteigta komisija, kuri rengia minimo laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentus, derina juos su Europos Komisija.