Lapkričio 29 d. Lietuvos sporto universitete vyko Rektorių konferencija

Penktadienį, lapkričio 29 d. Lietuvos sporto universitete vyko  Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis, kuriam pirmininkavo LURK prezidentas Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius  Petras Baršauskas.

Didžiausią dėmesį universitetų rektoriai skyrė planuojamiems LR 2014 m. Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimams. Įstatymo permainas pristatė Švietimo ir mokslo (ŠMM) viceministras Rimantas Vaitkus. Universitetų vadovai ir viceministras aptarė aukštųjų mokyklų valdymo, kokybės užtikrinimo, studijų sandaros, turto valdymo, studentų priėmimo, mokesčio už studijas pokyčius.

Viceministras pranešė, kad darbo grupė yra parengusi tris aukštojo mokslo finansavimo alternatyvas.

Pagal pirmą darbo grupės alternatyvą, siūloma gerinti paskolų už mokslą sistemą, pagal antrą siūloma įvesti studijų įmoką, kurią mokėtų tik turintys akademinių skolų, kitiems ją dengtų valstybė. Pagal trečiąją alternatyvą, reikėtų keisti Konstituciją, kurioje garantuojamas nemokamas mokslas gerai besimokantiems asmenims, ir įvesti fiksuotą studijų įmoką visiems. Įvedus studijų įmoką (toliau SĮ), visi studentai mokėtų SĮ (jai padengti galėtų gauti valstybės paskolą), o likusią studijų kainos dalį dengtų valstybė. Papildomų valstybės lėšų neprireiktų – pirmaisiais metais būtų sutaupyta 21 mln. litų valstybės lėšų, kurios galėtų būti skiriamos valstybės paskoloms, socialinėms stipendijoms arba SĮ mažinimui.

Rektoriai, išnagrinėję alternatyvų trūkumus ir privalumus, vieningai pritarė trečiam siūlymui.

Keisti mokėjimo už studijas tvarką ketinama nuo 2015 metų.

Pasak viceministro Rimanto Vaitkaus, kiti siūlomi Mokslo ir studijų įstatymų pakeitimai susiję su Konstitucinio Teismo sprendimu, kuris pripažino, kad 36 šios įstatymo nuostatos prieštaravo Konstitucijai.

Viceministras pristatė vieną didžiausių siūlomų naujovių – sutartis, kurias turėtų pasirašyti švietimo ir mokslo ministras bei kiekviena aukštoji mokykla. Siūloma, kad jos būtų pasirašomos trejiems metams. Sutartyse būtų aptartos studijų kryptys, moksliniai tyrimai, tarptautiškumas, ištekliai ir kt.

LURK prezidentas Petras Baršauskas siūlo išsamiau susipažinti su siūlomais sutarčių projektais ir tuomet pareikšti nuomonę.

R. Vaitkaus teigimu, siūlomos permainos leistų koreguoti aukštųjų mokyklų studijų kryptis. Anot viceministro, svarstoma galimybė priėmimą rengti ne į studijų programą, kaip dabar, o į studijų kryptį.

Posėdyje Lietuvos universitetų rektoriai taip pat diskutavo apie Lietuvos akademinio sektoriaus atlygio rinkos tyrimą. Bendrovės „Baltic Salary Survey“ konsultantas Laurynas Baršukaitis pristatė rektoriams tyrimo metodologiją, kuri buvo sėkmingai pritaikyta Latvijoje.

LURK Sporto komiteto pirmininkas Povilas Tamošauskas rektoriams pristatė 2013/2014 m. Sporto komiteto darbo planą ir veiklos kryptis.

Po LURK posėdžio vyko LAMA BPO visuotinis susirinkimas, kuriame vienbalsiai patvirtintas LURK Teisės komiteto pirmininko Igno Vėgėlės parengtas naujas LAMA BPO įstatų projektas ir dviejų metų kadencijai LAMA BPO prezidentu išrinktas iki šiol šiai organizacijai vadovavęs Kauno technologijos universiteto studijų prorektorius Pranas Žiliukas. Universitetų rektoriai išsakė lūkesčius, aptarė problemas ir naujus iššūkius LAMA BPO prezidentui bei valdybai.