Universitetų konsorciumo (UNIKON) sutartis

Gruodžio 20 d. keturios Lietuvos aukštosios mokyklos pasirašė Universitetų konsorciumo (UNIKON) sutartį. Visų UNIKON sutartį pasirašiusių mokyklų – Vilniaus universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos – vadovų vertinimu, buvo žengtas labai svarbus ir reikšmingas žingsnis.

„Aukštojo mokslo pagrindas – studijos ir mokslas, kartu dirbdami mes visi tapsime ir geresni, ir stipresni, nes konkuruojame ne tik Lietuvoje, mes konkuruojame pasaulyje, Europoje ir tą konkurenciją jaučiame – mūsų vaikai išvažiuoja studijuoti svetur. Rūpinimasis, kaip pritraukti ir išlaikyti geriausius vaikus Lietuvoje – tai irgi viena šio konsorciumo atsiradimo priežasčių“, – teigė l. e. Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas prof. Jūras Banys.

Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos sporto universiteto rektoriai šią sutartį vertina kaip puikaus bendradarbiavimo tarp skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų pavyzdį. „Tai ne tik nauda mūsų studentams ir profesoriams, bet ir geras pavyzdys visiems, kaip reikia bendradarbiauti vardan kilnios idėjos, kurti bendrus produktus sau ir kitiems. Mūsų universitetui labai svarbu prisiliesti prie labai stiprių universitetų. Bendradarbiaukime, kad būtume geresni, turtingesni savo dvasia, protu, bus visai Lietuvai geriau“, – sakė Lietuvos sporto universiteto rektorius prof. Albertas Skurvydas.

„Šis žingsnis buvo žengtas galvojant apie mūsų aukštųjų mokyklų studentus, siekiant, kad mūsų studentai turėtų daug didesnį pasirinkimo galimybių spektrą ir kad į profesinį gyvenimą jie ateitų dar labiau pasiruošę“, – teigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius prof. Zbignevas Ibelhauptas.

Aukštosios mokyklos vykdys bendrus mokslinius ir meninius projektus, organizuos bendrą doktorantūrą, rengs jungtines studijų programas ir modulius, dalysis gerąja patirtimi užtikrinant ir tobulinant studijų kokybę, kurs bendrą studijų vykdymui reikalingą materialinę ir intelektinę bazę siekdami didinti Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumą.

Autorė Liana Binkauskienė