LURK posėdis LKA

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vasario 28 d. vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdis, kuriame dalyvavo 23 Lietuvos universitetų atstovai.

Lietuvos karo akademijoje vykusiame LURK posėdyje buvo pristatyti LURK veiksmai, įgyvendinti po š. m. sausio 31 d. vykusio LURK posėdžio. Tai susitikimo su „Russell Group“ atstovais organizaciniai klausimai, atstovo Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupėje, rengsiančioje finansavimo tvarką, pagal kurią bus paskirstytos Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytos administravimo ir ūkio lėšos, skirtos sudėtingos infrastruktūros objektams finansuoti, nario skyrimas.

Susitikime taip pat buvo aptarti studijų programų aprašai ir doktorantūros studijų plėtra šalyje, diskutuota dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų ir projekto, pristatyti EUA – LURK MPPC (Mobility-policy-practice-connect) projekto renginiai Lietuvoje ir LURK dalyvavimas kitame EUA projekte „Non-State Actors and Local Authorities in Development“.

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdyje buvo pristatytas LURK Tarptautinių ryšių komiteto darbo planas, diskutuota ir kitais klausimais.

Vasario 28 d. Lietuvos karo akademijoje organizuotas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdis – tai antrasis 2014 metais surengtas Lietuvos universitetų atstovų susitikimas. Kitas LURK posėdis planuojamas 2014 m. kovo 28 d. Klaipėdos universitete.

Nuotraukos K. Dijoko.