LURK posėdis VU 2014 06 27

Š. m. birželio 27 dieną Vilniaus universitete vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau LURK) baigiamasis I pusmečio posėdis, kuriam pirmininkavo Kauno technologijos universiteto rektorius, LURK prezidentas  Petras Baršauskas.

LURK posėdyje Vilniaus universitetui, Mykolo Romerio universitetui, Šiaulių universitetui, Kauno technologijos universitetui, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai ir ISM vadybos ir ekonomikos universitetui buvo įteikta Europos Komisijos suteikta ECTS/DS etiketė – tarptautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas.

LURK Tarptautinių ryšių komiteto pirmininkė Asta Radzevičienė pristatė apie EUA – LURK MPPC (Mobility-policy-practice-connect) projekto renginius, seminarus, vykusius Vilniuje, supažindino rektorius su seminaro diskusijų kontekstu, pristatė EUA pateiktas išvadas bei rekomendacijas, atskleidė Lietuvos universitetinio aukštojo mokslo tarptautinimo politikos kryptis bei LURK veiksmus.

IT komiteto pirmininkė Eglė Radvilė Švedaitė supažindino LURK narius su LURK Informacinių technologijų komiteto veiklos efektyvinimo planu, vaidmeniu, vykdant LieMSIS projektą, ir įžvalgomis. Rektoriai išklausė verslo atstovo IKT konsultanto Vytauto Stunžėno nuomonę ir rekomendacijas.

MRU Studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas pristatė Mokslo ir studijų įstatymo projekto svarstymo ŠMM rezultatus ir tolesnes perspektyvas.

Rektoriai aptarė rinkodarinių straipsnių apie universitetus ir studijas informaciniuose leidiniuose būtinybę, vertę ir naudą, grįžtamąjį ryšį.

LSS prezidentas Paulius Baltokas pristatė ir aptarė su universitetų rektoriais iškilusias problemas dėl Lietuvos studentų pažymėjimų ir Studentų registro duomenų teikimo tvarkos.

Kitas LURK posėdis vyks rugsėjo 26 d. Vytauto Didžiojo universitete Kaune.