LURK posėdis Lietuvos sveikatos mokslų universitete

2014 m. lapkričio 28 d., penktadienį Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) susirinko šalies universitetinių aukštųjų mokyklų rektoriai, kiti svarbūs svečiai. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdyje aukštųjų mokyklų vadovai aptarė tiek svarbiausius studijų klausimus, tiek ir maldos namų skirtingoms religinėms bendruomenės svarbą.

Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius, LURK prezidentas profesorius Petras Baršauskas džiaugėsi, kad šis svarbus susirinkimas vyko būtent gilias mokslo tradicijas turinčiame universitete.

„Prabėgo ketveri metai nuo tos dienos kai susijungė dvi aukštosios mokyklos ir gimė LSMU. Tačiau mes nesustojome ir toliau siekiame sėkmingo bendradarbiavimo mokslo vardan. Šiuo metu kuriame kelias bendras studijų programas su KTU“, – pažymėjo LSMU rektorius profesorius Remigijus Žaliūnas.

Posėdyje Lietuvos Vyskupų Konferencijos primininkas arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pristatė Sielovados svarbą universitetų bendruomenėse.

Prof. P. Baršausko teigimu, aukštosiose mokyklose neretai iškyla klausimų dėl maldos namų steigimo skirtingoms religinėms bendruomenėms. Dabar, kai mūsų šalis yra atvira studentams iš viso pasaulio, šis klausimas tampa vis aktualesnis.

Arkivyskupas metropolitas G. Grušas pastebėjo, jog tai svarbus klausimas. Visų religijų žmonės turi turėti vietą apmąstymams, maldai.

Antroji posėdžio dalis buvo skirta studijų sistemos ir minimalaus konkursinio balo nustatymo klausimams spręsti. LURK prezidentas apgailestavo, jog tik pusė studentų studijuoja dėl žinių. Kita dalis vis dėlto tikslu laiko diplomą. 

Prakalbus apie minimalaus konkursinio balo nustatymą, užvirė produktyvi diskusija. Vadovų nuomonės išsiskyrė sprendžiant, ar reikalingas minimalus balas aukštosiose mokyklose ir koks jis turėtų būti. Svarstyti keli variantai, tačiau bendru susitarimu buvo nutarta, kad nuo 2016 metų stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas pagrindiniu lygiu turės būti išlaikę bent vieno dalyko valstybinį brandos egzaminą (VBE), kitų dalykų – VBE patenkinamu arba jam lygiaverčiu lygiu.

MOSTA analitikė dr. Rima Kalinauskaitė apžvelgė ir tarptautines tendencijas sprendžiant studijų sistemos klausimus.

„Įstojęs ir studijas jau baigęs studentas kartais yra kaip du skirtingi žmonės“ , – pastebėjo VDU rektorius Zigmas Lydeka.

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos dalyviai taip pat aptarė lietuvių kalbos svarbą universitetų studijose, studijų sistemą, A lygio sistemų žemėlapio, plėtojant LieMSIS projektą ir Norminių studijų krypties studijų kainų apskaičiavimus.
Posėdžiui pirmininkavo LURK Prezidentas KTU rektorius prof. Petras Baršauskas.

Straipsnį rengė Karolina Marcinkevičiūtė
Fotografavo Jūratė Budrienė