LURK posėdis LMTA 2015 04 30

Balandžio 30 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyko eilinis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau LURK) posėdis.

Posėdyje dalyvavo 12 šalies universitetų rektorių ir 3 jų įgalioti asmenys. Susitikimui pirmininkavo LURK prezidentas, VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas.

Posėdžio metu LR krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pristatė privalomosios pradinės karo tarnybos situaciją, šaukimo organizavimo ir tarnybos skatinimo metodus. Ministras išsakė nuomonę, kad norintieji studijuoti aukštojoje mokykloje, atlikę privalomąją pradinę karinę tarnybą, turėtų būti papildomai skatinami, o jų priėmimo procesas koreguojamas. Pritardamas ministrui, LR Vyriausybės vicekancleris Rimantas Vaitkus siūlė sukurti atskirą priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemą, pagrįstą papildomų balų pridėjimu prie bendrojo akademinio stojančiųjų balo.

Savo poziciją dėl privalomosios pradinės karinės tarnybos aukštojo mokslo atžvilgiu išreiškė ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. „Vienaip ar kitaip, priėmimas į aukštąsias mokyklas vyksta remiantis akademiniais rezultatais. Užuot sudarius išskirtines sąlygas privalomąją pradinę karinę tarnybą atlikusiems studentams, Lietuvos studentų sąjunga už tuos pinigus siūlo įsteigti papildomus studijų krepšelius ir teikti papildomą socialinę paramą studentams“, – teigė P. Baltokas.

Universitetų rektoriai pritarė būtinumui papildomai skatinti privalomąją pradinę karinę tarnybą ir diskutavo dėl būdų kaip tai padaryti. Nutarta pakoreguoti priėmimo procesą, padarant jį palankesnį tiems, kurie jau atliko karinę tarnybą.

Daug diskusijų sukėlė prof. Tomo Davulio pristatytas naujojo Darbo kodekso projektas, skatinantis pokyčius taip pat ir aukštojo mokslo sektoriuje. Rektorių konferencija įpareigojo savo Finansų bei Teisės komitetus kartu su Universitetų atstovais parengti ir pateikti darbo grupei pasiūlymus dėl Darbo kodekso projekto straipsnių, susijusių su aukštųjų mokyklų reikalais.

Posėdžio metu buvo aptarti ir kiti klausimai: MOSTA Inovacijų ir politikos analizės skyriaus vedėjas Ramojus Reimeris pristatė mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo rezultatus. Švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė inicijavo diskusiją dėl CERN parodos organizavimo Lietuvoje. Rektoriai pritarė idėjai surengti tokią parodą Lietuvoje.

LR Prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė-Žvinienė išreiškė susirūpinimą dėl nepakankamo tautinių mažumų mokyklų mokinių pritraukimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Prezidentės patarėja paragino Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorius skirti daugiau dėmesio šiai jaunimo grupei. Rektoriai pažadėjo į pasiūlymus atsižvelgti.