LURK posėdis LSU 2015 10 30

Lietuvos sporto universitete vyko LURK posėdis

Penktadienį, spalio 30 d., Lietuvos sporto universitete vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis, kuriam pirmininkavo LURK prezidentas VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas.

Posėdžio pirmininkas supažindino universitetų rektorius ir jų atstovus su atliktais veiksmais, įgyvendinant ankstesnių posėdžių nutarimus.  Valstybinių pensijų pertvarkymo darbo grupė buvo parengusi nepalankų universitetų dėstytojams ir tyrėjams projektą, dėl kurio LURK pateikė pastabas. Dabar laukiama tolesnių Lietuvos vyriausybės veiksmų. Seimas toliau nagrinėja LURK pateiktas pastabas dėl studentų rotacijos ir dėl Mokslo ir studijų įstatymo.  „Tai ilgo proceso pradžia, nes šiame įstatyme dar nemažai svarstytinų aspektų: neapibrėžtas santykis tarp sektorių – kolegijų ir universitetų, įstatyminė bazė, sutartys su universitetais“, – teigė A. Daniūnas. Lapkričio mėnesį Seime bei išvažiuojamuose posėdžiuose VU ir KTU numatyta tuos klausimus toliau svarstyti.

Aptardama Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties klausimą, LURK Teisės komiteto pirmininkė Jūratė Šuminienė supažindino su Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupės ir aukštųjų mokyklų profsąjungų atstovų derybų rezultatais. Buvo pažymėta, kad profsąjungos atstovai nori reguliuoti kai kurias teisines normas, kurias nustato kiti įstatymai arba universitetų statutai. LURK atstovai, nepritardami kai kuriems profsąjungų siūlymams dėl atlyginimo kėlimo, kviestinių dėstytojų, atestacinės komisijos sudėties, darbo laiko nustatymo ir kontaktinių valandų mažinimo, savo argumentus raštu pateiks darbo grupei tolesnėms diskusijoms. Posėdyje buvo kalbama apie valstybinių aukštųjų mokyklų nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto sandorių sudarymo sąlygų griežtinimą. Nutarta raštu su LURK pasiūlymais kreiptis į Vyriausybę.

Posėdyje buvo diskutuojama dėl Mokslo tarybos nuostatų tobulinimo. Mokslo komitetas yra parengęs pasiūlymų paketą dėl Lietuvos mokslo tarybos veiklos ir reguliavimo aspektų, kurį, kiek pakoreguotą, nutarta pateikti Lietuvos mokslo tarybai, Švietimo ir mokslo ministerijai bei Seimui, kuriame svarstymas numatytas lapkričio viduryje.

Mokslo komiteto pirmininkas Antanas Čenys pristatė Komiteto pastabas dėl mokslo doktorantūros. Nutarta parengti raštą su pasiūlymais Lietuvos mokslo tarybai bei papildyti LURK pastabas, susijusias su doktorantūra, teiktas Seimui dėl MSĮ.

LURK IKT komiteto pirmininkė, LITMIS tarybos narė Eglė Radvilė Švedaitė ir Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėjas Antanas Levickas pristatė Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros programos LITMIS rezultatus. LURK narių nutarta priimti dėmesin, projekto vykdytojams rekomenduota tobulinti.

Jolanta Vaičiūnaitė pristatė VU sukurtą ir įgyvendintą Karjeros valdymo informacinę sistemą (KVIS), kurią rekomendavo naudoti ir kitoms institucijoms. LURK narių taip pat priimta dėmesin.

Universitetų rektoriai, taip pat diskutavo apie Lietuvos inovacijų centro ir LURK glaudesnį bendradarbiavimą.

Posėdis baigtas LURK generalinio sekretoriaus Kęstučio Kriščiūno informacija iš EUA Tarybos posėdžio, vykusio 2015 m. spalio 22-23 d.