LURK posėdis LKA 2015 12 18

Karo akademijoje – Švietimo ir mokslo ministrės vizitas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdyje

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje gruodžio 18 d. vyko baigiamasis II pusmečio Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis, kuriame dalyvavo LR švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė ir viceministras Rolandas Zuoza. Ministrė taip pat susitiko su Akademijos vadovybe, geriau susipažino su kariūnų studijomis, kita aukštosios mokyklos veikla, lankėsi Akademijos muziejuje, kariūnų batalione, lazerinėje šaudykloje.

Ministrė Audronė Pitrėnienė ir viceministras Rolandas Zuoza pristatė savo bendradarbiavimo su LURK viziją. Ministrė pabrėžė LURK pasiūlymų Valstybės pažangos tarybai, rengiančiai švietimo sistemos tobulinimo projektą, svarbą. Anonsavo Europos Komisijos projektą, kurį vykdys šešios šalys, tarp jų Lietuva, kuriuo bus kuriamas naujas švietimo sistemos finansavimo modelis. Kvietė aktyviai dalyvauti aukštojo mokslo konsolidavimo darbo grupės veikloje, atsakė į Rektorių klausimus.

Rektoriai tradiciškai aptarė praėjusio mėnesio darbus, tarp kurių svarbiausias buvo dalyvavimas Mokslo ir studijų įstatymo svarstyme LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete. Buvo konstatuota, kad tikėtina, jog įstatymas bus pateiktas Seimui balsuoti kitų metų kovo mėnesį.

Taip pat buvo aptarti kiti klausimai, susiję su stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2016 m. sąlygomis, Mokslo ir inovacijų centro steigimu Lietuvoje, asignavimų studijų ir mokslo plėtrai sumažinimu 2016 m. biudžeto projekte, norminių studijų krypties studijų kainų apskaičiavimu, universitetinių metinių ataskaitų rodiklių sistema, studijų programų išregistravimu bei Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo didinimu.

Universitetų rektoriai posėdyje diskutavo su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų atstovais dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties nuostatų.  Buvo patikslintos Švietimo šakos kolektyvinės sutarties nuostatos ir formuluotės.

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdyje buvo pristatyta 2015 m. LURK veiklos ataskaita ir patvirtinta pajamų išlaidų sąmata bei biudžetas 2016 metams.

Įvyko įstatuose numatyti kasmetiniai LURK prezidento rinkimai. Antrai kadencijai buvo perrinktas Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius Alfonsas Daniūnas. Viceprezidentu perrinktas Aleksandro Stulginskio Universiteto rektorius Antanas Maziliauskas.

K. Dijoko nuotraukos