LURK posėdis VDU 2016 02 26

2016 m. vasario 26 dieną, VDU įvyko eilinis I-ojo pusmečio Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis.

Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas.

Posėdyje aptarti gerai besimokančio studento sampratos tobulinimo procesas ŠMM ir Seime bei MOSTA komentarai dėl mokslo ir studijų finansavimo sistemos tobulinimo, išklausytos Bolonijos ekspertų grupės parengtos Lietuvos aukštojo mokslo politikos rekomendacijos, susipažinta su LRV nutarimo Dėl 2016 m. finansavimo paskirstymo pagal studijų sritis pakeitimais.

Rektoriai posėdyje išsamiai diskutavo apie Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupės parengtuosius pasiūlymus Mokslo ir studijų sistemos kokybės kėlimo galimybės.  Rektoriai konstatavo, kad tokio dokumento rengimas yra labai svarbus veiksmas tobulinant šalies Aukštojo mokslo sistemą ir tokiam darbui labai pritaria. Tačiau dėl įvairių dokumento nuostatų buvo išsakyta nemažai pastabų, į kurias derėtų atsižvelgti jį tobulinant. Labai svarbi pastaba yra ta, kad dokumente nėra apibrėžta šalies aukštojo mokslo vizija, kurios dokumentu siekiama.  Didele dalimi dėl to atskiri siūlomi sprendimai neturi pakankamos tarpusavio dermės. Pasigendama aiškiai  artikuliuotų siūlymų, skirtų universitetų lygmens mokykloms ir kolegijoms, kurių misijos visuomenėje yra visiškai skirtingos. Rektoriai laikosi nuomonės, kad labai svarbus aukštojo mokslo absolventų įsidarbinamumo rodiklis tikrai galėtų būti taikomas, tačiau skirtingai universitetams ir kolegijoms. Buvo atkreiptas dėmesys į kai kuriuos detalius vadybinius reguliacinius pasiūlymus, kurie pažeidžia universitetų autonomiją, ir kuriuos reguliuoti yra nelogiška apskritai. Pavyzdžiui, planuojama, jog iš socialinių dalininkų sudaryta nepriklausoma komisija vertintų visas universitetų studijų programas, jų aktualumą ir poreikį darbo rinkoms – tačiau, pasak rektorių, tokios komisijos paskyrimas prieštarautų universitetų vertybėms. Darbo rinkos ateities numatyti neįmanoma, ją kuria patys absolventai, o universiteto misija yra suteikti jiems tuo metu rinkoje paklausių žinių ir leisti patiems absolventams toliau ją formuoti.

Apibendrindamas diskusiją Alfonsas Daniūnas teigiamai įvertino darbo grupės atliktą darbą ir išreiškė rektorių norą prisidėti prie rengiamo dokumento tolesnio tobulinimo.

Generalinis sekretorius Kęstutis Kriščiūnas apibūdino EK rengiamo dokumento Darbotvarkė  aukštojo mokslo sistemų modernizavimui rengimo procesą ir pristatė LURK komitetų parengtą dokumentą LURK pozicija dėl ES darbotvarkės modernizuojant aukštojo mokslo sistemas, adresuotą EUA. Dokumentai su pastabomis buvo pritarta.Taip pat buvo pritarta ir EUA parengtoms pastaboms dėl to paties EK rengiamo dokumento.

Mokslo komiteto pirmininkas A. Čenys pristatė ŠMM darbo grupėje svarstomas gaires Dėl mokslo vertinimo metodikos tobulinimo.

VDU studijų prorektorius Kęstutis Šidlauskas posėdyje pristatė rektoriams LURK Studijų komiteto bendrąją nuomonę Dėl papildomųjų studijų po kolegijų stojantiems į magistrantūrą.

Posėdžio pabaigoje vyko LURK komitetų ir nuolatinių darbo grupių pirmininkų rinkimai.