LURK posėdis LSMU 2016 10 28

2016 m. spalio 28 dieną Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) įvyko eilinis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas.

Posėdyje tradiciškai buvo aptarti LURK veiksmai atlikti po paskutinio posėdžio.

Svarbiausias posėdžio klausimas, pareikalavęs daugiausia laiko ir sukėlęs ilgiausias diskusijas buvo LR Prezidentės patarėjos Saulės Mačiukaitės – Žvinienės pristatytas klausimas Mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairių priemonių plano tikslai, uždaviniai, priemonės. Patarėja išsamiai pristatė parengtosios studijos projektą, atskleidė parengtosios mokslo ir inovacijų politikos tikslus ir uždavinius bei atsakė į posėdžio dalyvių klausimus. Diskutuota dėl visuomenės įtraukimo rengiant, vertinant ir įgyvendinant nacionalines mokslo programas bei verslo įtraukimo į  mokslo programų kofinansavimą. Posėdžio dalyviai pritarė, kad mokslo darbuotojų ir dėstytojų atlyginimai visiškai nekonkurencingi darbo rinkoje, diskutuota, kaip tą sutvarkyti. Pasiūlymai dar bus tikslinami artimiausiu metu.

Diskutuojant dėl humanitarinių ir socialinių mokslų vertinimo prieita prie nuomonės, kad prie šios grupės reikėtų prijungti ir menus ir tam naudoti Europos universitetų praktikoje naudojamus rodiklius.

Nesulaukė palaikymo Karjeros valdymo informacinės sistemos projektas.

Posėdžio dalyviai pasiūlė Technologijų perdavimo centrus steigti prie universitetų, turtą dabar valdomą patikėjimo teise perduoti valdyti universitetams, skatinti universitetų globalinį įsitraukimą.

Nutarta, kad Patarėja dar lauks LURK narių pasiūlymų iki lapkričio 2 d. Tikimasi, kad iki gruodžio 1 d. aptartasis projektas bus pristatytas Vyriausybės nutarimui priimti.

Rimtos diskusijos vyko ir dėl LURK pasiūlymų, teiktinų Lietuvos Vyriausybės programai. Pritarta, kad pirmalaikis uždavinys yra Parengti ilgalaikę Lietuvos aukštojo mokslo plėtros strategiją ir jos įgyvendinimo veiksmų planą, vadovaujantis Valstybės ilgalaikės raidos strategija Lietuva 2030 ir anksčiau aptartomis Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairėmis. Strategijoje ir Veiksmų plane sumodeliuoti į valstybės ir visuomenės ilgalaikius tikslus orientuotą visų mokslo bei studijų sričių darnų vystymą, aukštojo mokslo subsektorių ir visų institucijų tipų (profilių) ir kitų švietimo sektorių sąveiką. Tai įgalintų optimizuoti mokslo ir studijų sistemą atsižvelgiant į valstybės ir visuomenės keliamus ilgalaikius reikalavimus mokslui ir studijoms, atsižvelgiant į tarptautinę praktiką bei paliekant mokslo ir studijų institucijoms teisę savarankiškai inicijuoti savo išteklių konsolidavimą bei jungimosi procesus. Konsoliduojant institucijų išteklius bei siekiant mokslo ir studijų sąveikos, į universitetus integruoti valstybinius mokslo institutus. Konferencijos dalyviai pritarė ir kitiems konkretiems detalesniems pasiūlymams.