Rektorių konferencijos prezidentu išrinktas VDU rektorius Juozas Augutis

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) penktadienį vykusiame Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdyje dvi kadencijas prezidento pareigose dirbęs VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas, regalijas perdavė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektoriui.

Į baigiamąjį II-ojo pusmečio LURK posėdį Vilniuje rinkosi Lietuvos universitetų vadovai. Posėdyje konferencijos nariai diskutavo su naująja Švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene. Posėdyje dalyvavo ir  Prezidentės patarėja mokslo ir kultūros klausimais Saulė Mačiukaitė – Žvinienė.

Ministrė pristatė Vyriausybės programos dalis, susijusias su švietimu ir aukštuoju mokslu,  pristatė pertvarkos tikslus ir numatomas priemones jiems įgyvendinti bei teigė atvykusi ir įsiklausyti į LURK narių nuomones. Diskusijos metu Ministrė sulaukė įvairių klausimų, susijusių su numatomais studijų bei mokslo veiklos modernizavimo procesais šalyje, finansavimu, švietimo sistemos transformavimu, institucijų tinklo optimizavimu.

Darbotvarkėje buvo svarstomi klausimai dėl LR ŠMM rengiamų Mokslo ir studijų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų projektų: studijų krypties aprašo, studijų programos ir studijų formos keitimo, už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašų, bendrųjų studijų reikalavimų, mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo. Daugumai dokumentų buvo pritarta, tačiau mokslo doktorantūros nuostatų projektui buvo pareikšta daug pastabų, kurios bus pateiktos dokumento rengėjams – Lietuvos mokslo tarybai.

Antrojoje posėdžio dalyje pristatyta LURK atliktų darbų ataskaita bei išrinktas naujasis LURK prezidentas. Dvejus metus konferencijai sėkmingai vadovavusį VGTU rektorių prof. dr. Alfonsą Daniūną pakeis akademikas, habil. dr., Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, prof. Juozas Augutis.

J. Augutis šias pareigas eis vienerius metus. Pasibaigus pirmajai kadencijai prezidentas gali būti perrinktas antrajai. Naujojo LURK prezidiumo narių rinkimai atidėti kitam konferencijos posėdžiui.