LURK posėdis VDA

2017 m. kovo 31 dieną Vilniaus dailės akademijoje (VDA) įvyko eilinis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VDU rektorius Juozas Augutis.

Tradiciškai, prezidentas pristatė kovo mėnesio veiksmus ir įvykius, susijusius su LURK.

Rektoriai išklausė Valstybės kontrolės departamento direktorės R. Gabrilavičienės ir jos pavaduotojos R. Kudžmienės pristatytą klausimą Dėl Valstybinių universitetų ilgalaikio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo vertinimo. Pranešėjos, atsakydamos į Rektorių klausimus, patvirtino, kad universitetų turto pavaldumas išlieka aktuali ir spręstina problema bei pažadėjo birželio mėnesį atsiųsti ataskaitą apie vykdytą universitetų turto auditą.

LAMA BPO ataskaita, pristatyta LAMA BPO prezidento Prano Žiliuko, buvo vienbalsiai patvirtinta. Viceministras Giedrius Viliūnas informavo, kad Asociacijos veiklai finansuoti šiemet paskirti 2 milijonai Eurų.

Diskusiją Dėl aukštojo mokslo modernizavimo ir tinklo optimizavimo pradėjo Lietuvos mokslo akademijos prezidentas Valdemaras Razumas, po to pasisakė LURK prezidentas Juozas Augutis. Diskusijoje išsikristalizavo keletas aspektų. Aukštojo mokslo institucijų tinklo optimizavimas tėra viena iš aukštojo mokslo sistemos modernizavimo priemonių. Kitų aukštojo mokslo sistemos problemų, pradedant aukštojo mokslo sistemos plėtros strategijos parengimu, sprendimas – taip pat neatidėliotinas. Buvo pasiūlyta, kad racionalu būtų LURK nariams susitikti su Vyriausybės sudarytąja aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo darbo grupe bendrai diskusijai. Viceministrui Giedriui Viliūnui tokią galimybę patvirtinus toks susitikimas bendrai diskusijai dėl aukštojo mokslo institucijų tinklo bendrame sistemos modernizavimo kontekste numatytas surengti artimiausioje ateityje.

Pasibaigus kadencijai išrinktas naujas Mokslo komiteto pirmininkas – VU mokslo prorektorius Rimantas Jankauskas bei nuolatinių darbo grupių pirmininkai: Informacinių technologijų – Klaipėdos universiteto nuotolinio mokymo ir informacinių sistemų centro direktorė Dalia Baziukė, Teisės – VGTU teisės direkcijos direktorė Violeta Keršulienė bei Sveikatos ir sporto – VGTU Sporto ir meno centro direktorius Alfonsas Lukauskas.