LURK posėdis ASU 2017 12 22

2017 m. gruodžio 22 dieną Aleksandro Stulginskio universitete įvyko eilinis LURK posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VDU rektorius Juozas Augutis.

Posėdžio pradžioje tradiciškai buvo aptarti Konferencijos veiksmai atlikti per praėjusį laikotarpį tarp posėdžių.

Svarbiausiu posėdžio klausimu tapo diskusija dėl 2018 metų stojimo į universitetus minimalių rodiklių. Pasisakiusi Švietimo ir mokslo ministrė akcentavo bendrosios ugdymo grandies stiprinimą bei sisteminio požiūrio ir darnos būtinybę visoje lavinimosi sistemos egzaminų grandinėje. Dauguma rektorių, nors ir palaiko konkursinio balo įvertį lygų 4, baigusiems vidurinio lavinimo grandies mokyklas 2018 metais, tačiau norėtų didesnės laisvės pasirenkant studentų kontingentą. Tokią būtinybę vaizdžiai pristatė ASU rektorius. Pasisakęs Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, paakino, kad jau 2018-2019 metais situacija šiuo aspektu iš esmės keisis dėl nemokamo bakalauro ir naujos sutartinės finansavimo sistemos įvedimo, todėl jis palaikąs liberalesnes stojimo sąlygas. Sutartys su universitetais įgalins individualizuoti stojimo į juos sąlygas.

Eugenijus Jovaiša taip pat pristatė numatomas Mokslo ir studijų įstatymo pataisas. Tarp jų tas, kurios likviduos unifikuotas ir kasmet galinčias keistis stojimo į universitetus sąlygas. Tokioms pataisoms rektoriai pritarė.

Pirmą kadenciją baigė LURK prezidentas Juozas Augutis, todėl vyko rinkimai. Abu iškeltieji kandidatai Juozas Augutis ir Artūras Žukauskas  surinko po vienodą balsų skaičių, todėl šitame posėdyje prezidentas nebuvo išrinktas, o nauji rinkimai bus vykdomi kitame LURK posėdyje.

Galerija>>>