LURK posėdis ISM Vadybos ir ekonomikos universitete 2018 02 02

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete 2018 m. vasario 2 dieną įvyko eilinis I-ojo pusmečio Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VDU rektorius Juozas Augutis. Dalyvavo Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Posėdis prasidėjo tradiciniu Konferencijos veiksmų tarp posėdžių aptarimu. Jo pradžioje posėdžio dalyviai diskutavo su Ministre dėl stojimo į universitetus 2018 metais sąlygų bei studijų krypčių vertinimo ir kitų aktualijų.

Posėdžio dalyviai balsavimu patvirtino savo praeitame posėdyje patvirtintą pasiūlymą Ministerijai dėl priėmimo sąlygų 2018 m. Taip pat nutarta LURK studijų komiteto jėgomis per savaitę parengti unikalių nors kartais ir nepopuliarių, bet šaliai reikalingų studijų programų sąrašą ir susitarti su Ministre dėl tų programų išlaikymo ateityje ir studentų priėmimo į jas 2018 m. sąlygų.

Ministrė pristatė savo poziciją dėl studijų krypčių (programų) vertinimo, pasitelkiant tris kokybės kriterijus ir sudarant „krypties kokybės nuotrauką“. Po diskusijos nutarta iki vasario 15 dienos parengti studijų krypčių kokybės kriterijus ir jų taikymo metodiką bei galimas sankcijas, taip pat išsiaiškinti priežastis dėl kurių studijų kokybė yra nepakankama (Gal dėl nepakankamo mokslo finansavimo?). ŠMM kovo 1d. nori turėti patvirtintus vertinimo kriterijus ir jų taikymo metodiką bei pradėti vertinimo procesą.

Posėdžio dalyviai išklausė Nacionalinio egzaminų centro direktorės Saulės Vingelienės pateiktą abiturientų brandos darbo rengimo ir vertinimo tvarką.

Nutarta per 2 savaites LURK Mokslo ir Studijų komitetų jėgomis parengti konkretų pasiūlymą dėl Lietuvos eLABa veiklos ir valdymo tobulinimo.

Nauju LURK prezidentu pirmai kadencijai buvo išrinktas VU rektorius Artūras Žukauskas, kuris paskelbė tokius savo vadovavimo Konferencijai prioritetus: „Pagrindiniu prioritetu matau aukštojo mokslo prestižo didinimą. Privalome daugiau kalbėti apie fundamentalias jo problemas. Be to, norisi įrodyti, jog būtina užtikrinti investicijas į kokybinius pokyčius – pasaulinė praktika jau seniai yra įrodžiusi, kad būtent investicijos į intelektą yra duodančios didžiausią grąžą valstybei. Kartu ketinu užtikrinti lygiavertį visų universitetų interesų atstovavimą“.