LURK posėdis KTU 2018 03 30

Penktadienį vykusiame Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdyje aukštųjų mokyklų vadovai nutarė kreiptis į visuomenę ir valstybės institucijas siekdami išryškinti disproporciją tarp mokslinių tyrimų ir studijų finansavimo ir ragindami sutelkti jėgas stiprinant mokslu grįstas studijas ir universitetų tarptautinį konkurencingumą.

Anot LURK prezidento, Vilniaus universiteto rektoriaus prof. Artūro Žukausko, remiantis gerąja užsienio šalių praktika mokslinių tyrimų finansavimas turėtų būti lygus studijoms skiriamam finansavimui. Šiuo metu moksliniai tyrimai finansuojami bene dvigubai mažiau nei studijos.

„Lietuvos aukštasis mokslas susiduria su keliais esminiais ir susijusiais iššūkiais – neadekvatus mokslinių tyrimų finansavimas atsiliepia studijų programų kokybei, o nekonkurencingos sąlygos neleidžia pritraukti aukščiausio lygio užsienio specialistų. Kad būtų parengti globalioje rinkoje gebantys veikti absolventai, jie privalo studijuoti tarptautinėje aplinkoje“, – teigia A. Žukauskas.

Siekdami didinti aukštųjų mokyklų tarptautiškumą rektoriai nutarė kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją ir siūlyti keisti Valstybinės kalbos įstatymą. Rektorių manymu, aukštųjų mokyklų vadovams neturėtų būti taikomas reikalavimas mokėti valstybinę lietuvių kalbą – taip būtų atveriama galimybė dėl vadovaujančių pozicijų konkuruoti ir užsienio šalių piliečiams.

Rektorių konferencijos posėdyje buvo pristatytas pirminis Etikos darbo grupės siūlymas peržiūrėti etikos nuostatas Lietuvos universitetuose, reglamentuojančias prevencijos ir reagavimo mechanizmus dėl diskriminacijos, seksualinio priekabiavimo ar priklausomybių atvejų.

Darbo grupė taip pat rekomenduos tobulinti publikacijų rengimo, bendraautorysčių bei citavimo reglamentavimą. Sisteminę etikos infrastruktūros peržiūrą numatoma baigti iki 2019 m.

Rektorių konferencijai švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pristatė planus 2018 m. priimant abiturientus į aukštąsias mokyklas universitetams taikyti minimalią 3,6 balo kartelę tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Minimali kartelė kils ir stojant į kolegijas – joms numatyta 2 balų riba.

Nuotraukos Jono Klėmano