LURK posėdis LMTA 2018 06 29

Penktadienį įvykęs eilinis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau – LURK) posėdis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje tradiciškai buvo pradėtas LURK veiksmų tarp posėdžių aptarimu.

Posėdyje dalyvavęs ŠMM viceministras Giedrius Viliūnas pristatė ministerijos planus dėl universitetinio aukštojo mokslo tobulinimo ir darbuotojų atlyginimų didinimo bei paskutiniųjų Konstitucinio teismo sprendimų.

Posėdyje buvo aptartas Publikavimo etikos gairių projektas, kurio turiniui iš esmės pritarta, numatytos jų tobulinimo kryptys.

Nutarta tęsti vidinius debatus dėl MSĮ 59 str. 4 dalies taikymo, nustatant minimalų studijų vietų skaičių valstybinių aukštųjų mokyklų studijų kryptyse, bei 72 straipsnio tobulinimo ir rugsėjo mėnesio posėdyje patvirtinti galutines siūlomų pakeitimų redakcijas.

Pradėti vidiniai debatai dėl darbo Lietuvos universitetuose tik vienu etatu.

Buvo patvirtinta LURK finansinės veiklos pirmojo pusmečio išlaidų sąmata ir projektas sekančiam pusmečiui bei nepriklausomos auditorės išvada, teigianti, jog 2017 metais jokių pažeidimų nepadaryta. Kitas LURK posėdis numatytas 2018 09 28 VGTU patalpose.

Pasibaigus LURK posėdžiui įvyko LAMA BPO Visuotinis susirinkimas, kuriame nutarta pakoreguoti 34 straipsnį, numatantį, kad Aukštosios mokyklos – Asociacijos narės deleguoja po vieną atstovą į Asociacijos valdybą ir 40 straipsnį, numatantį, kad Asociacijos valdybos pirmininkas yra Asociacijos prezidentas, kurį visuotinis narių susirinkimas skiria 3 (trejiems) metams.