LURK posėdis VGTU 2018 09 28

Penktadienį įvykęs pirmasis antrojo pusmečio Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau – LURK) posėdis Vilniaus Gedimino technikos universitete buvo pradėtas sveikinimais naujajam KTU rektoriui prof. Eugenijui Valatkai ir kadenciją baigusiam  LEU rektoriui prof. habil. dr. Algirdui Gaižučiui. Tradiciškai buvo tęsiamas  LURK veiksmų tarp posėdžių aptarimu.

Posėdyje vyko LURK viceprezidento ir LURK Infrastruktūros ir finansų komiteto pirmininko rinkimai. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos viceprezidentu vienbalsiai išrinktas KTU rektorius prof. Eugenijus Valatka. LURK Infrastruktūros ir finansų komiteto pirmininko pareigos patikėtos Justui Babarskui, LSMU Finansų ir administracijos direktoriui.

LAMA BPO prezidentas Pranas Žiliukas pristatė 2018 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas rezultatus ir tolesnės raidos įžvalgas. P. Žiliukas konstatavo, jog bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų per metus sumažėjo 0,6 proc., brandos atestatus gavusių profesinio mokymo įstaigų absolventų padaugėjo 9 proc., tačiau jie neparengti studijuoti AM (šiemet įstojo tik 57 asmenys). Aukštojo mokslo ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus reikalavimus tenkinančių stojančiųjų sumažėjo 5 proc., palyginti su praėjusiais metais, o valstybės finansuojamų vietų reikalavimus tenkinančių sumažėjo 18 proc. LAMA BPO prezidentas informavo, jog regionų ir didžiųjų miestų abiturientų parengimo kontrastai pradėjo mažėti. Tačiau mokyklose gauti metiniai pažymiai nekoreliuoja su valstybinių brandos egzaminų įvertinimais, atskirų mokyklų abiturientų vidutinis konkursinis balas skiriasi kelis kartus. Šiemet buvo pasiūlytos 683 studijų programos, 40 atsiimta, priėmimas įvyko į 582. Prof. Pranas Žiliukas atskleidė, jog dėl gerokai padidėjusių reikalavimų priimtųjų į universitetus šiemet sumažėjo 5 proc., į kolegijas priimta tiek pat kaip ir pernai. Universitetuose liko 830, kolegijose – 4 500 neužimtų valstybės finansuojamų vietų. LAMA BPO prezidentas prognozuoja, jei 2019 m. priėmimo reikalavimai ir abiturientų lygis bei finansavimo modelis nesikeis, teisę stoti praras apie 30 proc. 2019 metų abiturientų.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento direktorė Eglė Radėnienė pristatė Studijų finansavimo pertvarkos perspektyvas. Pasak E. Radėnienės, dabartinė sistema motyvuoja surinkti kuo daugiau studentų, tačiau per mažai skiriama dėmesio studijų kokybei. Vienas iš pagrindinių pertvarkos uždavinių – konkurenciją dėl studentų transformuoti į sutelktas pastangas gerinti studijų kokybę, siekti, kad studijos atitiktų valstybės plėtros poreikį, sukurti finansines paskatas bei nemokamas bakalauro studijas.

Diskutuota Dėl LR MSĮ Nr. XI-242 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir LR Vyriausybės nutarimo “Dėl LR mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo LR Seimui“ projekto. Po diskusijos susitarta, kad LR ŠMM parengs naują 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

Pasibaigus LURK posėdžiui įvyko LAMA BPO Visuotinis susirinkimas, kuriame vyko LAMA BPO prezidento ir valdybos rinkimai. LAMA BPO prezidentu atviru balsavimu vienbalsiai išrinktas prof. Pranas Žiliukas. Posėdžio pirmininkas Artūras Žukauskas pasveikino išrinktąjį LAMA BPO prezidentą Praną Žiliuką ir palinkėjo tinkamai vykdyti priėmimo procesus ir įvertinti aukštųjų mokyklų poreikius. Taip pat įpareigojo iki kadencijos pabaigos užauginti tinkamą pamainą asociacijos vadovui (Pranas Žiliukas po šios kadencijos planuoja nutraukti aktyvią veiklą ir išeiti į pensiją). Prezidentas renkamas 3-ejų metų kadencijai. Visuotinis susirinkimas atviru balsavimu patvirtino valdybos sudėtį. Pabaigoje priimtas nutarimas dėl LAMA BPO prezidento atlyginimo nustatymo.