LURK posėdis MRU 2019 02 08

Mykolo Romerio universitete vasario 8 d.  vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis.

Rektoriai posėdžio pradžioje pasveikino sausio 25 d.  naujai paskirtąjį Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininką, pulkininką Juozą Kačergių. Vėliau tradiciškai aptarti praėjusio mėnesio darbai: dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 8, 27, 38, 39, 43, 52, 56, 59, 67, 77, 85, 87 straipsnių pakeitimo ir papildymo 251 straipsniu įstatymo, dėl Mokslo ir meno krypčių klasifikatorių, dėl LURK atstovo LR ŠMM darbo grupėje, kuri analizavo ir teikė siūlymus kaip spręsti bendrabučių valdymo problemas, dėl kandidatų į ERC tarybą.

Naujasis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius su rektoriais aptarė aukštojo mokslo problemas, šios srities reformos tęstinumą. Diskutuota dėl LURK ir LR ŠMSM tolesnio bendradarbiavimo turinio ir formų, sprendžiant šalies švietimo, mokslo ir studijų klausimus. LR ŠMSM ministras A. Monkevičius rektoriams pristatė naujai paskirtąjį viceministrą Valdemarą Razumą.

LR ŠMSM Finansų departamento direktorė Eglė Radėnienė pristatė klausimą Dėl Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašo projekto. Rektoriai ir LURK Studijų komiteto pirmininkė doc. Laima Taparauskienė pateikė bendrą LURK Studijų, Mokslo bei Infrastruktūros ir finansų komitetų nuomonę bei pastabas dėl studijų kainų peržiūros projekto. Buvo nutarta apibendrinus pastabas ir pasiūlymus parengti ir išsiųsti atsakomąjį raštą LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir LRS Švietimo ir mokslo komitetui.

LURK nariai nutarė patvirtinti LURK laikinosios akademinio sąžiningumo ir etikos darbo grupės parengtas Publikavimo etikos gaires ir rekomenduoja jas naudoti savo universitetų etikos dokumentų ir tvarkų rengimui.

Svarstyta dėl LURK dalyvavimo EUA projekte Scenario & Modelling Study on Scholarly Read & Publish Agreements. LURK GS Kęstutis Kriščiūnas pristatė EUA projekto bei LURK dalyvavimo projekte tikslus, tikėtinus rezultatus, aptartos dalyvavimo projekte sąlygos. Rektoriai pritarė LURK dalyvavimui EUA projekte.