LURK posėdis VDA 2019 06 28

Vilniaus dailės akademijos Panemunės pilyje 2019 06 28 d. įvyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau – LURK) posėdis.

LURK prezidentas prof. Artūras Žukauskas prieš pradėdamas posėdį pasveikino naująją VDA rektorę doc. Ievą Skauronę ir padėkojo kadenciją baigusiam buvusiajam rektoriui prof. Audriui Klimui už sklandų bendradarbiavimą. Vėliau tradiciškai aptarti praėjusio mėnesio darbai.

LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. Valdemaras Razumas pranešimo pradžioje pasidžiaugė, jog Europos Komisija birželio 26 d. patvirtino 5 mln. eurų pilotinį finansavimą ARQUS aljansui – vienam iš 17 atrinktų universitetinių aljansų, kuriame Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Klaipėdos universitetas kartu su Granados (Ispanija), Graco (Austrija), Leipcigo (Vokietija), Padujos (Italija), Liono (Prancūzija) ir Bergeno (Norvegija) universitetais įgyvendins konkurencingumą, mokslo ir studijų kokybę, akademinės bendruomenės mobilumą bei pedagogines kompetencijas stiprinančius projektus. Šie aljansai taps tarpuniversitetiniais centrais, kuriuose studentai, doktorantai, darbuotojai ir mokslo darbuotojai galės netrukdomai judėti. Per artimiausius 3 metus kiekvienam aljansui bus skirta iki 5 mln. EUR.

Prof. V. Razumas informavo, jog ministerijoje buvo apsvarstytas iš LURK gautas raštas Dėl LR valstybinės kalbos įstatymo pakeitimo įstatymo. Atkreiptas dėmesys, kad šiuo metu Įstatymo 6 straipsnis numato, kad valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal LR Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas. Atsižvelgiant į tai, įstatymo projektu LURK siūlė pakeisti (papildyti) Įstatymo 6 straipsnį taip, kad valstybinės kalbos reikalavimas nebūtų taikomas aukštųjų mokyklų vadovams. Išsakyta nuomonė, kad pakoregavus Įstatymo 6 straipsnio nuostatas teikiamu siūlymu, būtų užtikrintas pagrindinis aukštojo mokslo prioritetas – Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo kokybės stiprinimas. Tai teigiamai atsilieptų Lietuvos aukštųjų mokyklų konkurencingumui Europos Sąjungos ir tarptautiniu mastu, studijų kokybei, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimui, kvalifikuotų užsienio mokslininkų ir dėstytojų, užsienio studentų pritraukimui ir kt. Viceministras kėlė klausimą, kokiomis techninėmis priemonėmis ir lėšomis bus užtikrinamos atitinkamų LR Konstitucijos nuostatų įgyvendinimas, diskutuota dėl universitetų techninio ir finansinio pasiruošimo įgyvendinant būtinąjį pereinamąjį laikotarpį, kuomet rektorius per du ar tris metus įsipareigoja išmokti valstybinę kalbą. Apibendrinus diskusiją nutarta minėto klausimo nagrinėjimą teikti Valstybinė lietuvių kalbos komisijos pirmininkui ir dar kartą apsvarstyti ateinančiame LURK posėdyje, kuris numatytas š. m. rugsėjo 27 d.

Prof. Valdemaras Razumas pristatė LR ŠMSM svarstomą Aukštųjų mokyklų studijų kokybės kodekso (toliau – Kokybės kodeksas) įdiegimo idėją. Atskleidė kokiam tikslui planuojama diegti Kokybės kodeksą ir teiravosi LURK narių nuomonės. Rektorių nuomonės tuo klausimu išsiskyrė ir sukėlė daug diskusijų, todėl prieš priimant sprendimą buvo nutarta detaliau susipažinti su Aukštųjų mokyklų studijų kokybės kodekso projektu, kurį viceministras žadėjo atsiųsti.

Viceministras prof. V. Razumas informavo, jog birželio 21 d. dalyvavo Baltijos Asamblėjos (BA) Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje Palangoje, kuriame buvo diskutuojama apie svarbius švietimo, mokslo ir sporto klausimus: Baltijos valstybių bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir mokslo srityje ateitis: naujos paradigmos, Bendra mokslinių tyrimų, mokslo ir inovacijų plėtra: pagrindimas, tikslai ir įgyvendinimo etapai, Humanitarinių mokslų, kaip svarbaus mūsų visuomenių stiprinimo įrankio, vystymas Baltijos valstybėse, Baltijos valstybių bendradarbiavimas sporto švietime.

Diskutuota Dėl Baltijos ir Šiaurės šalių rektorių konferencijų bendradarbiavimo formos ir turinio, Dėl Nacionalinio lygmens susitarimo dėl mokslo ir inovacijų finansavimo adresato ir turinio.

Svarstyta Dėl atvirosios prieigos modelio įgyvendinimo Lietuvoje. Mokslo komiteto pirmininkė prof. Vaiva Lesauskaitė pristatė Mokslo komiteto bendrą nuomonę minėtu klausimu.

Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. Laima Taparauskienė pristatė Studijų komiteto parengtą Nutarimo projektą Dėl 2021 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo, LURK nariai bendru sutarimu jam pritarė.

Aptarta ir patvirtinta LURK pajamų išlaidų sąmata 2019 m. II – ajam pusmečiui ir LURK posėdžių 2019 m. II – ojo – 2020 m. I – ojo pusmečių vietų ir datų planas.