Lietuvos sveikatos mokslų universitete sausio 31 d. vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis.

Rektoriai posėdžio pradžioje tradiciškai aptarė praėjusio mėnesio nuveiktus darbus: Dėl LURK siūlymų NPP tikslų, uždavinių ir poveikio rodiklių sąrašui, dėl profesinės magistrantūros, dėl LURK atstovo į Tarptautinę studijų komisiją, dėl LURK atstovo į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupę, dėl patvirtintos naujos studijų krypčių ir ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos bei studijų krypčių išorinio vertinimo plano 2020–2025 metams, dėl atstovo LR ŠMSM darbo grupėje Dėl atvirosios prieigos prie mokslinės
informacijos, dėl 2020 metų mokymosi rezultatų minimalių rodiklių įsakymo keitimo, dėl sutarties rodiklių siūlymų, dėl LURK dalyvavimo Baku verslo universiteto
rengiamame projekte, dėl Lietuvos universitetų dalyvavimo parodoje studijos 2021 LITEXPO patalpose, dėl norminės studijų kainos apskaičiavimo metodikos keitimo
.

Posėdyje Lietuvos universitetų rektoriai pasirašė Susitarimą dėl klimato kaitos. Šiuo susitarimu universitetai „siekia prisiimti lyderio vaidmenį reaguojant į klimato pokyčius, kuriant žinias ir integruojant klimato klausimų sprendimą į švietimo ir mokslinių tyrimų programas bei įveikiant visuomenės klaidingas nuostatas klimato kaitos klausimais“.

LURK nariai ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentas pasirašė Susitarimą dėl gaivinimo įgūdžių mokymosi. Šiuo susitarimu universitetų bendruomenės  įsipareigojo įrengti savarankiško mokymosi klasę, kurioje studentai galėtų praktiškai mokytis pirmosios pagalbos įgūdžių, siekti, kad kiekvienas absolventas studijų metu pasirengtų tapti sertifikuotas pirmosios pagalbos teikėjas, sudaryti  galimybes studentams įsitraukti pirmosios pagalbos mokymus į savo studijų planus, įsirengti automatinį išorinį defibriliatorių, skleisti universiteto bendruomenei informaciją apie pirmosios pagalbos teikėjų tinklą.

Su Lietuvos mokslo tarybos pirmininku prof. Romu Baronu diskutuota dėl glaudesnio bendradarbiavimo. LR ŠMSM atstovas Stanislovas Žurauskas informavo apie papildomo finansavimo galimybes doktorantūros studijoms.

Svarstyta Dėl 2022 metų paskelbimo universitetų metais. Lietuvos rektorių konferencijos nariai, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys
ir Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas dr. Romas Baronas nutarė kreiptis į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą, LR Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį, LR Ministrui
Pirmininką Saulių Skvernelį ir LR Švietimo, mokslo ir sporto Ministrą Algirdą Monkevičių kviečiant 2022-uosius metus paskelbti Lietuvos Universitetų metais
ir taip sutelkti valdžios ir valdymo institucijas bei visuomenę siekiant išsaugoti svarbiausią šiuolaikinės valstybės prioritetą visuotinį švietimą,
tautos išsilavinimą ir sumanumą.

Pasibaigus Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdžiui ekstremaliosios medicinos katedros lektorė Asta Krikščionaitienė ir skubiosios medicinos rezidentas Lukas Neimanas LURK nariams ir posėdžio svečiams pravedė  Pagalbos teikimo staigios mirties ištiktam žmogui mokymus.