Balandžio 24 d. vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) nuotolinis posėdis.

LURK prezidentas prof. Eugenijus Valatka prieš pradėdamas posėdį pasveikino naująjį VU rektorių prof. Rimvydą Petrauską.

Rektoriai posėdžio pradžioje tradiciškai aptarė praėjusio mėnesio nuveiktus darbus: dėl valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašo keitimo projekto, dėl priemonių, siekiant mažinti koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltas pasekmes, vykdymo, dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo“ projekto, dėl studijų krypčių išorinio vertinimo, dėl bendradarbiavimo vykdant projektą, dėl Lietuvos Aukštųjų mokyklų studentams teikiamų paskolų, dėl baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo terminų pavėlinimo, dėl Lietuvos švietimo tarybos pozicijos dėl brandos egzaminų, dėl studentų praktikų reglamentavimo, dėl priėmimo į pirmosios pakopos  ir vientisąsias studijas datų, dėl mokslo ir studijų įstatymo bei profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektų, dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų „Erasmus+” programos veikloms įgyvendinti 2020 metais.

Su Lietuvos mokslo tarybos pirmininku prof. Romu Baronu diskutuota dėl racionalaus 2020 m. mokslinių rezultatų vertinimo Dėl koronaviruso (COVID-19) sukeltų priežasčių.

LR ŠMSM viceministras prof. Valdemaras Razumas pristatė šiandien Europoje prasidedantį didžiausią kada nors vykusį hakatoną (kūrėjų dirbtuves), kuris skirtas vystyti inovatyvius sprendimus, siekiant susidoroti su koronaviruso iškeltais iššūkiais. Renginį inicijavo Europos Komisija, drauge su komisarės Mariya Gabriel globa ir glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Sąjungos šalimis narėmis. Renginys vyksta 2020 m. balandžio 24–26 d. Viceministras informavo, jog hakatone inovatoriai, startuoliai, pilietinių iniciatyvų vykdytojai ir kūrybiški piliečiai, susibūrę į komandas, kurs novatoriškas idėjas, siūlys sprendimus, kurie gali padėti suvaldyti krizę ar sumažinti jos neigiamą įtaką vienoje iš šešių temų: sveikata ir gyvenimas, verslo nenutrūkstamumas, socialinė ir politinė sanglauda, nuotolinis darbas ir švietimas, skaitmeniniai finansai. Dalyvauti jame yra užsiregistravę daugiau nei 100 dalyvių iš Lietuvos, pranešė Švietimo, mokslo ir sporto viceministras. Planuojama, kad hakatonas iš viso gali pritraukti per 60.000 dalyvių.

Prof. Valdemaras Razumas informavo apie Europos Komisijos organizuojamą konferenciją dėl skiepų nuo naujojo koronaviruso sukūrimo ir gamybos finansavimo. Viceministras nurodė, kad konferencija vyks gegužės 4 d. internetu, glaudžiai bendradarbiaujant su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

Viceministras su LURK nariais aptarė valstybinių brandos egzaminų, priėmimo į šalies universitetus  organizavimą.

Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė prof. dr. Saule Mačiukaitė-Žvinienė pristatė Lietuvos švietimo tarybos planus. Atskleidė, jog ateinančiame Švietimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti Dėl MSĮ tikslinimų, kurie įgalintų aukštojo mokslo institucijas perskirstyti gautą finansavimą, skirtą studijoms, siekiant, kad gerai besimokantys nefinansuojamose studijų vietose studentai, galėtų pereiti į valstybės finansuojamas vietas. Prof. S. Mačiukaitė-Žvinienė atskleidė, kad numatoma svarstyti su sprendimų priėmėjais dėl 2021 ir 2022 metų  finansavimo didinamo galimybių mokslo ir inovacijų sektoriui.   

Dr. Loreta Tauginienė Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė pristatė siūlymus ir pastabas dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo naujų nuostatų, kurių tikslas išgryninti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kompetencijas, atsižvelgiant į: nusistovėjusį atsakomybės pasidalijimą, Lietuvos teismų praktiką bei tarptautinę praktiką.

LURK nariai nutarė, kad pirmojo etapo kvietimas studijuoti magistrantūros studijose, išskyrus menų studijų kryptį, bus skelbiamas 2020 m. liepos 9 d. Priėmimas į doktorantūros studijas numatomas rugpjūčio 24 d.