Birželio 26 d. Lietuvos kariuomenės Aviacijos bazėje Šiauliuose vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau – LURK) išvažiuojamasis posėdis.

Posėdyje dalyvavo LURK nariai, LURK komitetų ir nuolatinių darbo grupių pirmininkai, svečiai: LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. Valdemaras Razumas, LAMA BPO prezidentas prof. Pranas Žiliukas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Rektoriai posėdžio pradžioje tradiciškai aptarė praėjusio mėnesio nuveiktus darbus: dėl studijų krypčių išorinio vertinimo, dėl lėšų skyrimo prieigai prie elektroninių mokslo duomenų bazių, dėl paramos LURK ir LSS projektui staigią mirtį ištikusio gaivinimo mokymai, dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo, dėl sąlygų, palengvinančių Ateities ekonomikos DNR projektų įgyvendinimą, dėl 2020 m. magistrantūros ir doktorantūros valstybės finansuojamų studijų vietų ir studijų stipendijų paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo projekto, dėl rezidentūros studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo derinimo, dėl  pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo tvarkos aprašo projekto, dėl LR MSĮ NR.XI-242 77 straipsnio „Studijų kainos apmokėjimas valstybės biudžeto lėšomis“ 6 dalies, dėl atstovų paskyrimo į LR ŠMSM šiuo metu formuojamą „HEInnovate“ šalies apžvalgos stebėsenos komitetą.

Viceministras prof. Valdemaras Razumas pristatė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją.

LAMA BPO prezidentas prof. Pranas Žiliukas pristatė LURK Studijų komiteto parengtą Nutarimo projektą Dėl 2022 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo, LURK nariai pasiūlė įvesti keletą patikslinimų ir bendru sutarimu nutarimo projektui su korekcijomis pritarė.

Aptarta ir patvirtinta LURK pajamų išlaidų sąmata 2020 m. II – ajam pusmečiui ir LURK posėdžių 2020 m. II – ojo pusmečių vietų ir datų planas.

Posėdžio pabaigoje vyko LURK Studijų, Mokslo, Infrastruktūros ir finansų komitetų ir Informacinių technologijų, Sveikatos ir sporto, Teisės, Tarptautinių ryšių nuolatinių darbo grupių pirmininkų rinkimai.

Po posėdžio LURK nariai su sutuoktiniais buvo kviečiame į pažintinį turą pagrindiniame kariniame aerodrome Lietuvoje, Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, Šiauliuose, kuriame vykdoma NATO oro policijos misija, suteikiama priimančios šalies parama sąjungininkams ir partneriams, valdomos oro operacijos, teikiamos paieškos ir gelbėjimo paslaugos.