Š. m. gegužės 12 d. daugiau nei aštuoniasdešimt rektorių bei rektorių konferencijų atstovų iš Šiaurės ir Baltijos šalių universitetų susitiko virtualioje konferencijoje tam, kad sustiprintų universitetų bendradarbiavimą tvarios plėtros srityje.

Renginį organizavo Šiaurės šalių Rektorių konferencijų asociacijai šiuo metu pirmininkaujanti Suomijos universitetų konferencija UNIFI.

Specialiai sukurtoje informatyvioje renginio svetainėje pateikti dalyvaujančių šalių vaizdo sveikinimai, atskleidžiantys kiekvienos šalies universitetų konkretų indėlį siekiant plėtoti tvariąją plėtrą. LURK pateikė universitetų susitarimą Dėl gaivinimo įgūdžių mokymosi.

Konferencijoje, propaguojančioje Jungtinių Tautų Globalaus darnaus vystymosi ataskaitos nuostatas ir ta kryptimi vykdomas Universitetinės veiklos transformacijas, buvo pristatomi konkretūs Šiaurės ir Baltijos šalių Universitetų darbai vienaip ar kitaip atliepiantys Ataskaitą.

Konferencijoje vyko gyvos diskusijos nedidelėse grupėse, buvo dalinamasi informacija ir įžvalgomis apie Šiaurės ir Baltijos šalių universitetų pastangas savo vidinėje veikloje vadovautis tvarios plėtros idėjomis bei skatinti šalių viešajame gyvenime ir visuomenės vystymesi  laikytis tvarios plėtros principų.

Buvo nuolat konstatuojamas leitmotyvas, kad tvari plėtra turi tapti bendru visų Šiaurės ir Baltijos šalių tikslu, kurio siekime universitetai turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį ją skatindami per mokslinius tyrimus, tikslines studijas ir visuomenės švietimą. Pasisakymuose buvo pabrėžiama tarpsritinių (tarpdisciplininių) tyrimų ir studijų svarba.

Konferencijos pabaigoje buvo pristatytos diskusinių grupių keltos aktualijos. Konferencijos pirmininkė Turku universiteto rektorė prof. Moira von Wright pasidžiaugė, kad joje pirmą kartą dalyvavo ir Baltijos šalių rektoriai.

Pirmasis Šiaurės ir Baltijos šalių rektorių konferencijų posėdis skatino dar sykį atkreipti Universitetų vadovų dėmesį  į universitetinių veiklų nukreipimą, siekiant šalių transformavimosi tvarios plėtros link.