EUA ir LURK EKSPERTŲ SUSITIKIMAS – DISKUSIJA

Data/Laikas
15/06/2019
08:00 - 16:30

Vieta
Kaunas, Vytauto Didžiojo Universitetas


POLITIKOS DIALOGAS DĖL LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO EFEKTYVUMO
15 Birželio 2018
8:30 – 16 val.
Europos universitetų asociacijos (EUA) ir Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) organizuojamame susitikime – diskusijoje, bus aptariami būdai, kaip gerinti universitetų mokslo ir studijų kokybę bei didinti kitų veiklų efektyvumą. Renginio metu taip pat bus dalijamasi patirtimi, aptariant kaip ir kodėl universitetų veikloms turėtų būti skiriamos pakankamos valstybės investicijos, kaip sudaryti teisines prielaidas, įgalinančias universitetus veikti efektyviau, kaip gerinti universitetų vidinę vadybą, stiprinti dialogą tarp universitetų ir valdžios institucijų bei socialinių partnerių.

Susitikime dalyvaus: EUA Valdymo, finansavimo ir viešosios politikos vystymo departamento vadovas Thomas Estermann, Lietuvos universitetų rektoriai, Švietimo ir kitų ministerijų atstovai, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro MOSTA vadovas Ramojus Reimeris, kitų valdžios ir valdymo institucijų bei įvairių socialinių partnerių atstovai, studentai. Tarp pranešėjų – EUA politikos ir projektų vadovė V. Kuprianova, Dublino universiteto akademinių reikalų prorektorė prof. Eithne Guilfoyle, Graco universiteto finansų, išteklių ir plėtros prorektorius Dr. Peter Riedler, KTU bei ASU rektoriai Jurgita Šiugždinienė ir Antanas Maziliauskas, LLC UNIDRIVE.PRO vykdomasis direktorius Gediminas Dapkus. Renginys baigiamas apvalaus stalo diskusija, apibendrinančia renginio rezultatus.

Susitikimas organizuojamas vykdant EUA projektą Universities for Strategic, Efficient and Autonomous Management (USTREAM). Projektą kartu su EUA finansuoja Europos Komisija ir Airijos, D. Britanijos nacionalinės universitetų asociacijos bei Centrinis Europos universitetas (Budapeštas).

Renginys nemokamas, vyks anglų kalba.

Kas tai USTREAM?
USTREAM – tai Europos universitetų asociacijos projektas „Universities for Strategic, Efficient and Autonomous Management“, kurį kartu su EUA finansuoja Europos Komisija ir Airijos, D. Britanijos nacionalinės universitetų asociacijos bei Centrinis Europos universitetas (Budapeštas).

Projekto renginiuose analizuojami europinės ir nacionalinės politikos klausimai, sutelkiami politikai, finansuotojai ir universitetų atstovai, ieškoma būdų, kaip efektyviai panaudoti universitetinių veiklų rezultatus socialinei, ekonominei ar kultūrinei valstybių pažangai, identifikuoti gerosios praktikos priemones bei parengti rekomendacijas tolesnei plėtrai. Ankstesni USTREAM susitikimai vyko Austrijoje ir Latvijoje.


Registracija pasibaigusi