Priimta deklaracija dėl Europos mokslininkų chartijos ir mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso įgyvendinimo