Dėl valstybės finansuojamų antrosios pakopos, doktorantūros ir reizdentūros studijų vietų, į kurias priimami studentai, skaičiaus perskirstymo tarp studijų krypčių

2011 m. vasario 25 d.

Vilnius

Lietuvos universitetų rektorių konferencija, atsižvelgdama į Studijų komiteto 2011 m. vasario 17 d. posėdyje priimtą sprendimą dėl teisės aktų, kiekvienais metais nustatančių valstybės finansuojamų antrosios pakopos ir rezidentūros studijų vietų skaičių pagal konkrečias studijų kryptis, tobulinimo,

n u t a r i a:

siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl 2011 m. valstybės finansuojamų antrosios pakopos, doktorantūros ir rezidentūros studijų vietų, į kurias priimami studentai, skaičiaus pagal konkrečias studijų kryptis patvirtinimo, įtraukti į juos tokias nuostatas:

• Leisti universitetams, paaiškėjus pagrindinio priėmimo į antrosios pakopos (doktorantūros ar rezidentūros) studijas rezultatams, perskirstyti likusias laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas tarp studijų krypčių ir organizuoti į jas papildomą priėmimą.

• Universiteto perskirstomų valstybės finansuojamų antrosios pakopos (doktorantūros ar rezidentūros) studijų vietų skaičius negali būti didesnis nei 10 procentų Švietimo ir mokslo ministerijos 2011 m. universitetui skirtų valstybės finansuojamų antrosios pakopos ir rezidentūros studijų vietų.

• Švietimo ir mokslo ministerija tai pat turi užtikrinti, kad po universiteto atlikto perskirstymo liktų nepakitę universitetui 2011 m. skirto valstybės finansavimo ir nustatytų valstybės finansuojamų antrosios pakopos (doktorantūros ar rezidentūros) studijų vietų suminiai dydžiai.