Dėl 2014 m. priėmimo į universitetus

Lietuvos valstybinių universitetų rektorių konferencijos pareiškimas 
dėl 2014 m. priėmimo į universitetus sąlygų ir geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos

 

Jausdami atsakomybę dėl Lietuvos aukštajame moksle vykstančių procesų, taip pat atsakydami į švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus prašymą apsvarstyti galimybę atidėti 2014 m. priėmimo tvarkos įgyvendinimą iki 2015 metų, pareiškiame, kad universitetų pasiūlyti pokyčiai 2014 m. priėmimo sąlygose, kurių pagrindu buvo patvirtinta geriausiųjų eilė, yra būtini ir pribrendę. Vykdydami Konstitucinio teismo nutarimą ir Seimo priimtą bei 2012 m. gegužės 9 d. įsigaliojusį Įstatymą dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo, dėl priėmimo sąlygų universitetai yra sutarę ir jų persvarstymui nėra pagrindo.

Principas, kad stojant į tam tikras specialybes buvo numatomas tam tikras specialybinių dalykų rinkinys, pradžioje atrodė nuoseklus ir logiškas. Tačiau keli metai praktikos atskleidė, kad tokios stojimo sąlygos užprogramavo tiksliųjų ir gamtos mokslų dalykų nykimą baigiamosiose klasėse. Kita vertus, tai lėmė pernelyg ankstyvą pačių mokinių siaurą specializaciją jau mokykloje.

Mes pareiškiame, kad susiklosčiusi situacija yra labai ydinga, ji neskatina mokinių siekti visapusiško žinojimo. Dabartinėje vienuoliktoje klasėje prasidedanti siaura specializacija ne tik užkerta kelią vėlesniems pasirinkimams ir gretutinėms studijoms universitete, bet taip pat naikina mokinių interesą siekti platesnio žinių konteksto. Šiuos priekaištus esame ne kartą girdėję iš darbdavių. Į ankstyvos siauros specializacijos daromą žalą yra atkreipę dėmesį ir edukologai. Šiuolaikinis žmogus yra modernios visuomenės variklis, jis privalo turėti įvairių dalykų žinių, kurios skatina kūrybiškumą ir suteikia pagrindą novatoriškiems sprendimams. Jau ne kartą pripažinta, kad būtent tarpdiscipliniškumas yra naujų žinių ir šiuolaikinių atradimų variklis. Todėl jau mokykloje mokiniai turi būti ugdomi visapusiškai. Kita vertus, naujos priėmimo sąlygos nepaneigia iki šiol buvusių mokomųjų dalykų pasirinkimų, o tik suteikia galimybę rinktis iš platesnio dalykų sąrašo.

Šiuolaikiniam studentui yra būtinas užsienio kalbos žinojimas pakankamu lygiu. Labai silpnai užsienio kalbą mokantis studentas turi ribotas galimybes įsitraukti į mokymosi procesą, klausyti užsienio dėstytojų, dalyvauti mainų programose, naudotis užsienio mokslo šaltiniais ir studijų literatūra.

Pakeitimai, kuriuos pasiūlėme ir kurių pagrindu buvo parengta geriausiųjų eilės tvarka, yra būtini ir neatidėliotini, nes ankstesnės tvarkos trūkumai kiekvienais metais darosi vis ryškesni. Artimiausiu metu pradėsime diskusijas dėl 2015 m. priėmimo sąlygų ir kviesime į jas moksleivių ir studentų atstovus.

Universitetai yra pasirengę priimti jaunuolius – ambicingus, motyvuotus, visapusiškai išsilavinusius ir besidominčius įvairiais dalykais. Esame įsitikinę, kad tokiems jaunuoliams nauja stojimo į universitetus tvarka bus ne kliūtis, o papildoma paskata siekti kuo aukštesnių tikslų.

 

The Lithuanian University Rectors' Conference

Kaunas, 2012 m. rugsėjo 21 d.