Birželio 28 d. Pažaislio vienuolyne įvyko LURK I-ojo pusmečio baigiamasis posėdis

Lietuvos universitetų rektoriai: atstovaujame universitetus, ne save

Vienas iš svarbiausių Lietuvos universitetų rektorių konferencijoje aptartų klausimų – LR Vyriausybės sprendimo, kuris leistų universitetams autonomiškai naudoti savo valdomą turtą, įgyvendinimo delsimas. Pasak rektorių konferencijos prezidento Kauno technologijos universiteto rektoriaus prof. habil. dr. Petro Baršausko, universitetai šiuo metu vis nesulaukia galimybės optimaliai panaudoti savo turtą. „Lėšas, gautas už nenaudojamas patalpas būtų galima panaudoti investiciniams aukštųjų mokyklų projektams“ – teigia prof. P. Baršauskas. Šiai pozicijai vieningai pritaria visi rektoriai. Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Zigmas Lydeka vardijo konkrečius nuostolius, kuriuos patiria universitetas dėl Vyriausybės vangumo.

Rektoriai aptarė ES paramos panaudojimo inovacijų ir mokslo plėtrai galimybes, mokslo veiklą vykdančių organizacijų viešųjų pirkimų procedūras, LRV pozicijas universitetinių studijų tarpkryptiškumo ir tarpsritiškumo klausimais, priėmimo į aukštąsias mokyklas ir kitas aktualijas.

Pristatyta LURK interneto svetainės www.lurk.lt atnaujinimo vizija.

LURK inf.