LURK posėdis VDA 2014 01 31

Sausio 31 d. Vilniaus dailės akademijoje vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis, kuriam pirmininkavo konferencijos prezidentas Kauno technologijos universiteto rektorius Petras Baršauskas.

Dalyvaujant posėdžio svečiams – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo viceministrui Rimantui Vaitkui, Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausiajai patarėjai Virginijai Būdienei bei LAMA BPO prezidentui Pranas Žiliukui, diskutuota apie studijų programų vykdymo rentabilumo rodiklius,  tarpkryptinių ir tarpsritinių universitetinių studijų įgalinimą Lietuvoje, universitetinių studijų tolesnio finansavimo dydžius, prioritetus ir tvarkas. Rektoriai išreiškė susirūpinimą kasmet mažėjančiu naujai įstojusių studentų studijų finansavimu.

Posėdyje aptarti tarptautiniai LURK projektai – bendradarbiavimo su 24 garsiausius Jungtinės Karalystės universitetus vienijančia asociacija „Russell Group“ galimybės bei pasirengimas balandžio mėnesį vyksiančiam Lietuvos ir Rusijos ekonomikos forumui. Jame atstovauti Lietuvos aukštosioms mokykloms patikėta Vilniaus dailės akademijai.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė universitetų rektoriams pristatė tarptautinės nepriklausomų ekspertų grupės 2013 m. gruodį pasiūlytus Sumanios specializacijos Lietuvos prioritetus 2014 – 2020 metams ir jiems tvirtinti iškylančias kliūtis. Lietuvos Universitetų Rektorių konferencija prioritetų sąrašui pritarė.

LURK Mokslo komiteto pirmininkas Juozas Augutis pristatė Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos I-ojo prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemones, jų derinimą su Sumaniąja specializacija, o Finansų komiteto pirmininkas Arūnas Komka – 2014 m. Finansų komiteto darbo planą ir veiklos kryptis.

Nuotraukos J. Budrienės