Kovo 28 d. vyko LURK posėdis Klaipėdos universitete

Kovo 28 dieną, Klaipėdos universitete vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis, kuriam pirmininkavo Kauno technologijos universiteto rektorius, LURK prezidentas, Petras Baršauskas. Posėdžio svečias − Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus.

Rektorių konferencijos metu buvo aptarti struktūrinių fondų lėšų panaudojimo prioritetai artėjančiam finansavimo periodui. Posėdžio dalyviai išsakė pageidavimą  į šių prioritetų svarstymą įtraukti ir Rektorių konferencijos atstovus. Rektorių konferencijos dalyviai akcentavo, kad svarstant finansavimo prioritetus ir lėšų skirstymą, turi dalyvauti ir regioninių universitetų atstovai. Taip būtų atstovaujami ir regionų interesai.

Posėdyje taip pat buvo aptartos rengiamo naujo LR Mokslo ir studijų įstatymo gairės.  Universitetų atstovai buvo informuoti, kad LURK gali teikti siūlymus rengiamam įstatymo projektui.

Daug diskusijų sulaukė Rektorių konferencijos informacinių technologijų komiteto pirmininkės E. R. Švedaitės pranešimas „Informacinių ir komunikacinių technologijų  infrastruktūra, reikalinga universitetų informacinėms sistemoms“  bei LieMsis PP konsorciumo valdybos pirmininko V. Sapogovo  pranešimas „LieMSIS veiklos rezultatai ir perspektyvos“. Posėdžio dalyviai diskutavo apie dabar veikiančios sistemos problemas ir trūkumus bei tarėsi dėl galimybės toliau bendrai vystyti šį projektą.

Klaipėdoje vykusio posėdžio metu rektoriai po trumpų diskusijų priėmė svarbų oficialų pareiškimą dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos Ukrainoje. Pareiškime išsakyta Lietuvos universitetų pozicija, dėl šiuo metu vykstančių įvykių Ukrainoje.

KRS informacija
Nuotraukos Jūratės Budrienės