Prof. A. Daniūnas - LURK Prezidentas

Šiandien KTU „Santakos“ slėnyje vykusiame Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdyje dvi kadencijas prezidento pareigose dirbęs Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius Petras Baršauskas, regalijas perdavė Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) rektoriui Alfonsui Daniūnui.

Šiandien į baigiamąjį II-ojo pusmečio LURK posėdį Kaune rinkosi Lietuvos aukštųjų mokyklų vadovai. Dienotvarkėje – svarstymai dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų bei naujojo LURK prezidento rinkimai.

Siūlomi Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai, pristatyti Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio ir viceministro Rimanto Vaitkaus, sukėlė daug diskusijų. Rektoriai siūlomam įstatymui išsakė daug pastabų – studijų, mokslo, tarptautinių ryšių, finansų ir teisės LURK komitetų pastabos, suintegruotos į vieną dokumentą, bus pateiktos Švietimo ir mokslo ministerijai iki sausio 9 dienos.

Vienas iš svarbių posėdžio klausimų – naujojo LURK prezidento rinkimai. Dvejus metus konferencijai sėkmingai vadovavęs KTU rektorius Petras Baršauskas susirinkusiesiems pateikė atliktų darbų ataskaitą: pasiūlyta įvesti minimalų konkursinį balą stojantiesiems į aukštąsias mokyklas, pateikti siūlymai dėl universitetinių studijų tarpkryptiškumo ir tarpsritiškumo įgalinimo, teikti siūlymai mokslo ir studijų įstatymo naujos redakcijos, kartu su premjeru pasiūlyta peržiūrėti Europos sąjungos struktūrinės paramos lėšų skirstymo prioritetus.

Užsienio studentų atvykimo studijuoti ir įsidarbinimo tvarkos, kvalifikacinių ir mokslo laipsnių sąrangos supaprastinimas, prioritetinių ypač svarbių Lietuvai mokslo krypčių nustatymas, technologijų perkėlimo į verslą prioritetai – tai keletas temų, kuriomis vyko diskusijos su valdžios institucijomis ir buvo generuojami pasiūlymai bei pataisos P. Baršausko prezidentavimo laikotarpiu.

Konferencijos nariai siūlė nustatyti technologijų perkėlimo į verslą prioritetus ir kriterijus, rekomendavo sukurti ir efektyvesnius bei lankstesnius būsimų projektų valdymo mechanizmus, suderinti juos su Viešųjų pirkimų įstatymu taip, kad jie netrukdytų projektų vykdymui.

„Vyko aktyvus dialogas su ministerijomis, Prezidentūra, Vyriausybe. Pavyko pasiekti nemažai, tačiau ateities iššūkiai laukia, dirbsime toliau“, – sakė KTU rektorius P. Baršauskas, palinkėdamas naujajam LURK prezidentui darbų tęstinumo.

Naujasis LURK prezidentas VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas šias pareigas eis vienerius metus. Pasibaigus pirmajai kadencijai prezidentas gali būti perrinktas antrajai. Naujojo LURK prezidiumo rinkimai atidėti kitam Konferencijos posėdžiui.