LURK Prezidento sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

Minėdami Vasario 16-osios datą, mes su pagarba prisimename vieną iškiliausių mūsų tautos momentų – Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės aktą pasirašiusių dvidešimties krašto patriotų pasiryžimą, sąmoningumą ir vienybę. Šis įvykis – tai dvasinės mūsų jėgos, valstybingumo simbolis, kuris nuolat primena, kad mūsų stiprybė yra vienybėje: tiek kovose už laisvę, tiek kasdieniškuose gyvenimo sunkumuose.

Sveikindamas su šia gražia mūsų nacionaline švente noriu Jums visiems palinkėti daug gerosios energijos ir kantrybės saugant Laisvę. Nepaisant mūsų skirtumų, dabarties iššūkių, likime orūs, darbštūs, išdidūs ir vieningi.
 
Prezidentas Alfonsas Daniūnas