LURK posėdis KU 2017 10 27

2017 m. spalio 27 dieną Klaipėdos universitete įvyko eilinis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau LURK) posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VDU rektorius Juozas Augutis.

Posėdžio pradžioje buvo aptarti  LURK veiksmai tarp posėdžių: aptartas MSĮ 25 str. pakeitimo projektas, pasidalinta informacija Dėl Nacionalinės ES Baltijos regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijos personalinės sudėties, Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos nario pakeitimo,  pristatytas kreipimasis Dėl Pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai  dėl autorių teisių bendrijoje skaitmeninėje rinkoje,  aptartas klausimas Dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4  ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1007, diskutuota Dėl doktorantūros pedagoginių praktikų.

Nagrinėjant klausimą Dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo, rengiamos finansavimo sistemos, studijų krypčių vertinimo ir 2018 m. priėmimo sąlygų LURK Studijų komiteto pirmininkė Vilija Salienė pateikė Studijų komiteto siūlymą nustatyti 2018 m. priėmimui į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija mažiausią konkursinį balą 4, o asmenims vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2018 m., ir valstybės nefinansuojamoms studijų vietoms taikyti 3 balų reikšmę. Tačiau specialybėms, kurios yra svarbios valstybei – įvesti stojamąjį motyvacinį egzaminą.

LAMA BPO prezidentas Pranas Žiliukas pristatė modeliavimo dėl 2018 m. priėmimo rezultatus, kurie parodytų kaip keistųsi situacija pagal V. Salienės siūlomus kriterijus.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas pristatė Lietuvos valstybinių universitetų tinklo optimizavimo tikslus, priežastis, supažindino su aukštojo mokslo pertvarkos planu 17-osios Vyriausybės programoje, pateikė EBPO vertinimo pagrindinius kriterijus, supažindino su tinklo optimizavimo priemonių rengimo eiga, struktūra, pristatė teisines, finansinės priemones, institucinius sprendimus.

Rektoriai diskutavo Dėl akademinio darinio, nagrinėjančio akademinės etikos ir tyrimų integralumo klausimus, kylančius universitetinio aukštojo mokslo sektoriuje, įsteigimo. Nutarta įkurti nuolatinę darbo grupę sudarytą iš universitetų etikos komisijų pirmininkų ir universitetų deleguotų teisės ekspertų, kuri parengs etikos kodeksą, atsižvelgiant į Europos universitetų asociacijos rekomendacijas, sudarys veiklos planą dėl etikos klausimų, teisingo citavimo, kitų dalykų sklaidos universitetuose. Prezidentas pabrėžė, jog tai turėtų  suvienodinti, harmonizuoti visuose universitetuose veikiančius etikos ir procedūrų kodeksus.

Posėdžio pabaigoje J. Augutis informavo, jog LURK GS Kęstutis Kriščiūnas šiuo metu dalyvauja EUA tarybos ir generalinių sekretorių posėdžiuose ir perdavė informaciją Dėl EUA vykdomo USTREAM projekto. Posėdžio pirmininkas supažindino, jog USTREAM projekto partneriai kviečia įvairių šalių rektorių konferencijas, ministerijas, viešąsias įstaigas ir universitetus organizuoti vieną iš trijų nacionalinio politinio dialogo renginių 2018 m. Projekto tikslas yra gerinti universitetų valdymo efektyvumą perkeliant ir skleidžiant gerosios patirties pavyzdžius ir rekomendacijas universitetų lyderiams bei vadovams, skatinti gerųjų patirčių, nuomonių apsikeitimą ir diskusijas apie universitetų  sėkmingą vystymąsi ir efektyvumą tarp pagrindinių suinteresuotųjų šalių. Nutarta organizuoti renginį Lietuvoje.