Europos aukštojo mokslo ekspertai Kaune diskutavo apie universitetų veiklų efektyvumą

Penktadienį, birželio 15 dieną, Vytauto Didžiojo universitete (VDU) rinkosi Europos aukštojo mokslo ekspertai, politikai ir socialiniai partneriai – čia vyko Europos universitetų asociacijos (EUA) ir Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) organizuojamas susitikimas, kuriame buvo ieškoma būdų spręsti aukštojo mokslo iššūkius.

Susirinko apie 50 dalyvių iš Senojo Žemyno – mieste vyko Europos Komisijos finansuojamo projekto USTREAM susitikimas, kurį organizavo daugiau nei 850 aukštojo mokslo institucijų vienijanti Europos universitetų asociacija. Pranešimus renginyje skaitė ir diskutavo Lietuvos ir Europos universitetų ekspertai, aukštojo mokslo organizacijų vadovai, EUA profesionalai, Lietuvos aukštojo mokslo tarybos, Studijų kokybės vertinimo centro, MOSTA atstovai. Susitikimo pabaigoje vyko apskritojo stalo diskusija, kurioje buvo aptariami konkretūs sprendimų priėmėjų žingsniai dėl sėkmingos universitetų veiklos.

Tarp svarbiausių renginio tikslų – aptarti su šalies universitetų atstovais, aukštojo mokslo politikos formuotojais ir finansuotojais, kaip gerinti universitetų efektyvumą, numatant investicijas į jų veiklas, stiprinant dialogą tarp universitetų, valdžios institucijų ir socialinių partnerių. EUA ir LURK pabrėžė, kad investicijos aukštajam mokslui yra naudingiausios valstybėms, nes duoda didžiausią ekonominę ir socialinę grąžą. Buvo atkreiptas dėmesys, kad, siekiant universitetų veiklos efektyvumo universitetai turi turėti reikiamą autonomiją. Konferencijoje taip pat buvo diskutuojama apie Europos mastu vykdomą universitetinio mokslo ir studijų politiką, nagrinėti Airijos ir Austrijos aukštojo mokslo institucijų veiklos tobulinmo pavyzdžiai.

Susitikime dalyvavo: EUA Valdymo, finansavimo ir viešosios politikos vystymo departamento vadovas Thomas Estermann, Lietuvos universitetų rektoriai. Tarp pranešėjų – EUA politikos ir projektų pareigūnė V. Kuprianova, Didžiosios universitetų chartijos viceprezidentė prof. Agneta Bladh, Dublino universitetinio koledžo akademinių reikalų prorektorė prof. Eithne Guilfoyle, Lietuvos universitetų ir aukštąją mokslą reguliuojančių institucijų atstovai.

USTREAM – tai Europos universitetų asociacijos projektas „Universities for Strategic, Efficient and Autonomous Management“, kurį kartu su EUA finansuoja Europos Komisija ir Airijos, D. Britanijos nacionalinės universitetų asociacijos bei Centrinis Europos universitetas (Budapeštas).

Projekto renginiuose analizuojami europinės ir nacionalinės politikos klausimai, sutelkiami politikai, finansuotojai ir universitetų atstovai, ieškoma būdų, kaip efektyviai panaudoti  universitetinių veiklų rezultatus socialinei, ekonominei ar kultūrinei valstybių pažangai, identifikuoti gerosios praktikos priemones bei parengti rekomendacijas tolesnei plėtrai. Ankstesni USTREAM susitikimai vyko Austrijoje ir Latvijoje.

PRANEŠIMAI>>>