LURK posėdis ŠU 2019 03 29

Šiaulių universiteto bibliotekoje kovo 29 d. vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis.

Rektoriai posėdžio pradžioje pasveikino kovo 14 d. išrinktą MRU rektorę prof. Ingą Žalėnienę ir vasario 21 d. vakarą išrinktą KU rektorių prof. Artūrą Razbadauską.

Vėliau tradiciškai aptarti praėjusio mėnesio darbai: Dėl LRV nutarimo projekto „Dėl LRV 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ derinimo, dėl LURK atstovo į Investicijų į mokslinius tyrimus ir studijas valdymo komitetą, dėl LURK atstovų darbo grupėje, kuri iš esmės peržiūrės norminių studijų krypties (studijų programų grupės) studijų kainų apskaičiavimo principus, kurie būtų taikomi nuo 2020 m. priimamiems studentams finansuoti, dėl LURK atstovo LR Užsienio reikalų ministerijos Nacionalinės Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijoje, dėl dalyvavimo š. m. kovo 13 d. pasitarime, kurį inicijavo LR ŠMSM Dėl mokslo sričių finansavimo klausimų, dėl dalyvavimo Pasaulio universitetų asociacijos (IAU) apklausoje, dėl universitetų bendradarbiavimo sutarties Dėl sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos įgyvendinimo.

Svarstytas klausimas Dėl LURK dalyvavimo EUA projekte: Scenario & Modelling Study on Scholarly Read & Publish Agreements ir Open access (AO) įgyvendinimo Lietuvoje. Apibendrinus LURK narių diskusiją minėtu klausimu buvo nutarta posėdyje suformuluotus pasiūlymus Dėl  Europos Atvirosios Prieigos prie mokslo publikacijų politikos įgyvendinimo Lietuvoje išsiųsti LR Švietimo, mokslo ir sporto minsterijai, informuojant  Lietuvos mokslo tarybos bei Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro vadovybę. LURK Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. Laima Taparauskienė pristatė klausimą Dėl studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo projekto.

LURK posėdyje dalyvavęs LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. Valdemaras Razumas pristatė informaciją, jog LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyko debatai dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo turinio, atskleidė ministerijos nuomonę dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planų, dėl valstybės finansuojamų studijų vietų. Svarstyta Dėl profesinės magistrantūros įvedimo.

Posėdžio pabaigoje, patikslinus LURK komitetų ir nuolatinių darbo grupių darbo reglamentą, vyko LURK Studijų, Mokslo komitetų ir Informacinių technologijų, Sveikatos ir sporto, Teisės, Tarptautinių ryšių nuolatinių darbo grupių pirmininkų rinkimai.

Pasibaigus Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdžiui, vyko LAMA BPO posėdis, kuriame buvo pristatyta ir bendru LAMA BPO visuotinio susirinkimo narių sutarimu patvirtinta LAMA BPO metinė ataskaita. Diskutuota dėl LAMA BPO teisinio statuso pakeitimo ir apyvartinių lėšų suformavimo.