LURK posėdis ISM 2019 05 31

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete gegužės 31 d. vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis.

Posėdžio pradžioje tradiciškai aptarti praėjusio mėnesio darbai: Dėl LR biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430  2, 18, 35 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 141 straipsniu projekto derinimo, Dėl universitetų finansavimo principų ir valstybės finansuojamų studijų kainų metodikos kūrimo, Dėl LRV nutarimo projekto derinimo, Dėl Lietuvos universitetų indėlio į Lietuvos ekonomiką ir kultūrą nustatymo, Dėl atstovo delegavimo į Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybą, Dėl atstovo į Turto arba Verslo vertintojo egzamino komisijos narius pasiūlymo, Dėl ESF lėšomis finansuojamų Erasmus+ programos veiklų vykdymo, Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo 5 priedo papildymo, Dėl LURK atstovo į Lietuvos švietimo tarybą.

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. Algirdas Monkevičius ir viceministras prof. Valdemaras Razumas pristatė ministerijos informaciją.

Diskutuota Dėl prisijungimo prie ALLEA (All European Academies), EUA ir Science Europe deklaracijos „Akademinė laisvė ir institucinė autonomija: įsipareigojimą turi sekti veiksmai“, aptartas LURK tolesnių veiksmų planas, bendru sutarimu pritarta deklaracijos kvietimui ir  išreikštai deklaracijoje nuomonei.

Studijų komiteto pirmininkė dr. Laima Taparauskienė pristatė klausimą Dėl studentų priėmimo į magistrantūros ir doktorantūros studijas. Apibendrinus pristatymą buvo nutarta artimiausiu metu inicijuoti diskusiją su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos atsakingais atstovais siekiant aptarti besikeičiančių metodikų įtaką studijų organizavimui, apibrėžti principus ir galimas metodikas dėl studijų vietų nustatymo ir paskirstymo tarp mokslo ir studijų institucijų taikymo gaires.

Sutarta dėl LURK atstovų į bendras su LR ŠMSM darbo grupes skyrimo parengiant vieningą mokslo ir studijų klasifikatorių ir įgyvendinantį tarpdalykinį/multidalykinį mokslą ir studijas bei įtvirtinant visą gyvenimą trunkančių studijų teisinį statusą ir finansavimo garantijas teisės aktuose.

Posėdžio pabaigoje aptarti kiti klausimai Dėl kreipimosi į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją su prašymu pakeisti Mokslo ir studijų įsakymo 72 str. 4 d. ir Dėl netikrų mokslo renginių atpažinimo gairių projekto.