Kauno Technologijos Universitete š. m. lapkričio 29 d. įvyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau – LURK) posėdis.

Posėdis prasidėjo tradiciškai, pristatyta informacija apie įvykius ir veiksmus tarp posėdžių.

Klausimas Dėl studentų priėmimo į magistrantūros ir doktorantūros studijas sukėlė diskusijas. Nutarta pasinaudoti LAMA BPO atliktu situacijos modeliavimu ir Mokslo komitetą įpareigoti, suderinus su Studijų komitetu, parengti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Studentų priėmimo pasiūlymo projektą.

Aptarus klausimą Dėl Lietuvos universiteto Kaune 100 metų jubiliejaus ir jo panaudojimo Universitetų ir valstybės raidos labui, nutarta prašyti LRV ir LR Seimo 2021 metus skelbti Universitetų metais bei Kauno rektorius inicijuoti tikslinę darbo grupę.

LRV vicekancleris Deividas Matulionis išsamiai pristatė Nacionalinę Pažangos Programą (toliau – NPP, Programa) ir pakomentavo koks yra numatytas Universitetų indėlis joje. Pasisakymas paskatino diskusijas dėl Programos vertinimo rodiklių turinio. Prof. Artūras Žukauskas akcentavo aukštos pridėtinės vertės kūrimo svarbą Programoje. Buvo pabrėžta nepakankama naujų kompetencijų ugdymo svarba, dalyvavimo Europiniuose projektuose kliūtys ir kiti dalykai. Vicekancleris dėkojo už išreikštas pastabas. Bendru sutarimu nutarta paprašyti Rektorių iki gruodžio 16 d. parengti pasiūlymus NPP patobulinimui.

Buvo aptarti jau padaryti ir dar darytini veiksmai, siekiant LR biudžeto universitetų akademinių ir neakademinių darbuotojų atlyginimų padidinimo.

Diskutuota Dėl 2020 m. stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo bei nemokamo bakalauro įvedimo galimybių ir poveikio aukštosioms mokykloms.  

Nutarta pritarti aprašui Dėl aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos.

Pritarta LAMA BPO pasiūlymui Vilniaus studijų mugę rengti Siemens arenoje. Tai ne tik ją atpigins, bet ir įgalins tvarkytis pagal savo poreikius.

Pritarta Lietuvos universitetų parengtam raštui Dėl cheminių atliekų utilizavimo finansavimo.

Po LURK posėdžio vykusiame visuotiname LAMA BPO susirinkime buvo pritarta LAMA BPO įstatų patikslinimui, kuris numato praplėsti LAMA BPO funkcijas, įtraukiant į jas ir paslaugas Profesinėms mokykloms.