Šiandien, gruodžio 20 d., Vilniaus universitete (VU) vykusiame baigiamajame Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdyje išrinktas naujasis prezidiumas. LURK prezidento pareigos vienerių metų kadencijai patikėtos Kauno technologijos universiteto (KTU) rektoriui prof. Eugenijui Valatkai. Jis iki šiol ėjo LURK viceprezidento pareigas ir pakeitė prezidentą, VU rektorių prof. Artūrą Žukauską.  

„Dėkoju kolegoms už išreikštą pasitikėjimą. Esu įsitikinęs, kad LURK prezidento pareigos – didelė atsakomybė ir įpareigojimas. Tikiu, kad bendromis jėgomis pavyks sėkmingai tęsti pradėtus darbus ir drąsiai pasitikti laukiančius iššūkius. Svarbiausia – susitelkimas ir noras dirbti drauge vardan bendro tikslo – universitetų ir viso aukštojo mokslo ateities“, – sakė naujasis LURK prezidentas prof. E. Valatka.

Baigiamojo posėdžio metu LURK nariai taip pat rinko prezidiumą – viceprezidente tapo Vilniaus dailės akademijos rektorė doc. Ieva Skauronė, generalinio sekretoriaus pareigas toliau eis prof. Kęstutis Kriščiūnas, o ketvirtąja prezidiumo nare antrai kadencijai perrinkta Lietuvos sporto universiteto rektorė doc. dr. Diana Rėklaitienė.

Naujasis LURK prezidentas KTU rektorius prof. Eugenijus Valatka šias pareigas eis vienerius metus. Pasibaigus pirmajai kadencijai prezidentas gali būti perrinktas antrajai.