Gegužės 29 d. vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau – LURK) nuotolinis posėdis.

Posėdyje dalyvavo LURK nariai, LURK komitetų ir nuolatinių darbo grupių pirmininkai, svečiai: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. Algirdas Monkevičius, LAMA BPO prezidentas prof. Pranas Žiliukas, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas dr. (hp) Romas Baronas, Lietuvos Švietimo tarybos pirmininkė prof. dr. Saulė Mačiukaitė – Žvinienė, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas, LR Prezidento patarėjas Paulius Baltokas, LR ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius dr. Albertas Žalys, LR ŠMSM Studijų skyriaus vedėja Giedrė Pačėsienė ir kiti aukštojo mokslo atstovai.

Rektoriai posėdžio pradžioje tradiciškai aptarė praėjusio mėnesio nuveiktus darbus: dėl mokslo ir studijų įstatymo bei profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektų, dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašo projekto, dėl motyvacijos vertinimo tvarkos aprašo pakeitimo, dėl studijų krypčių išorinio vertinimo plano pakeitimo, dėl studentų praktikų reglamentavimo, dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų „Erasmus+“ mobilumo veikloms įgyvendinti 2020 metais, paskirstymo projekto pakeitimo.

Svarstydami klausimą Dėl minimalaus stojamojo konkursinio balo į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas universitetinių studijų vietas rektoriai susitarė kad tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas minimalus stojamasis balas bus 5,4. Toks minimalus stojamasis balas universitetams galiojo ir praėjusiais metais.

LURK posėdžio metu buvo svarstoma galimybė kartelę kelti aukštyn, taip pat diskutuota, kad brandos egzaminai nėra tobuliausias būdas įvertinti žinias. Tačiau vyko diskusijos, jog tai kompleksinis klausimas, susijęs ir su tam tikrais pokyčiais vidurinio ugdymo srityje, brandos egzaminų organizavimu, apskritai su abiturientų įgūdžių vertinimu ir žiūrėdami į ateitį turime įvertinti ir kitus būdus.

Svarstyta ir kaip būtų geriausia panaudoti po priėmimo į aukštąsias mokyklas liekančias lėšas.

LURK nariai dalinosi kiekviename universitete sukaupta gerąja praktika karantino metu ir nutarė steigti Universitetų tvarumo nuolatinę darbo grupę, kurioje nuolat bus keičiamasi gerąja patirtimi ir apjungiant skirtingas patirtis, ieškoma geriausių būdų gerinti studijų, mokslo kokybę, Lietuvos aukštojo mokslo sistemos efektyvumą ir konkurencingumą ne tik Lietuvos, bet ir pasauliniame kontekste. Rektoriai aptarė minėtos darbo grupės veiklos gaires.

Svarstyta Dėl lėšų skyrimo prieigai prie elektroninių mokslo duomenų bazių. LURK mokslo komiteto pirmininkė prof. Vaiva Lesauskaitė atskleidė LURK narių susirūpinimą dėl iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pasiekusios žinios, kad nuo 2021 m. balandžio 1 d.  gali sutrikti prieiga prie duomenų bazių, teikiančių naujausią mokslinę informaciją, nes tam nėra numatyta finansavimo šaltinių. Anot prof. V. Lesauskaitės, tai neabejotinai sumažins Lietuvos patrauklumą Europos mokslinių tyrimų ir Europos aukštojo mokslo erdvėse, ženkliai sumažins Lietuvos mokslinių tyrimų ir inovacijų konkurencingumą tarptautinėje mokslo erdvėje ir turės tiesioginį neigiamą poveikį Valstybės strateginių tikslų, siejamų su inovacijų ir mokslinių tyrimų vystymu, veiksmingam įgyvendinimui, nes nebus užtikrintas būtinos mokslo infrastruktūros funkcionavimas ir tvarumas. Buvo nutarta apie minėtą situaciją informuoti Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, Lietuvos Respublikos Seimo Finansų komitetą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Lietuvos Respublikos Finansų ministeriją, Lietuvos Respublikos Prezidentūrą ir kartu ieškoti sprendimo būdų.