Lietuvos universitetų konferencija griežtai smerkia Rusijos Federacijos karinius veiksmus prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę. Lietuvos universitetai solidarizuojasi su Ukrainos universitetais, jų darbuotojais, dėstytojais, studentais ir visa ukrainiečių tauta.

Esame pasirengę šią sunkią valandą panaudoti visus turimus resursus, kad padėtume Ukrainos universitetams. Taip pat padėsime ukrainiečiams, kurie atvyks ieškoti prieglobsčio Lietuvoje, suteikdami galimybę tęsti studijas ar mokslinius tyrimus, trumpesniam ar ilgesniam laikui įsikurti Lietuvoje.

Šie įvykiai dar kartą parodo, kaip svarbu kurti išsilavinusią, demokratišką, kritiškai mąstančią visuomenę. Mūsų bendra atsakomybė – kartu ugdyti savo valstybę mylinčią ir ginti pasiruošusią jaunąją kartą.

Universitetai yra viena svarbiausių institucijų, padedančių valstybei kurti stiprų visuomenės audinį. Universitetų solidarumas ir bendra tradicija tokiomis valandomis suvienija visus tikinčius europinėmis vertybėmis, demokratija, žodžio ir minties laisve.

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas prof. Rimvydas Petrauskas

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentas Nerijus Varnas

Lietuvos aukštųjų mokyklų pareiškimas dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę

Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK) ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK) griežtai smerkia Rusijos Federacijos karinius veiksmus prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę. Lietuvos universitetai solidarizuojasi su Ukrainos universitetais, jų darbuotojais, dėstytojais, studentais ir visa ukrainiečių tauta. Download

Statement by Lithuanian Higher Education Institutions on the Military Actions of the Russian Federation against the Independent State of Ukraine

The Lithuanian University Rectors’ Conference vehemently condemns the military actions of the Russian Federation against the independent state of Ukraine. Lithuanian universities are in solidarity with Ukrainian universities, their staff, teachers, students, and the entire Ukrainian nation. Download