Penktadienį, gegužės 6 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos susirinkimas.

Posėdyje dalyvavo LURK nariai, LURK komitetų ir nuolatinių darbo grupių pirmininkai, svečiai: LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. Artūras Žukauskas, LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorė doc. dr. Laima Taparauskienė, LAMA BPO prezidentas prof. Pranas Žiliukas, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. dr. Romas Baronas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Vytautas Kučinskas, Vilniaus universiteto studentų sąjungos prezidentė Neda Žutautaitė.

Viceministras Gintautas Jakštas pristatė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją, diskutuota dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo ir įstatymo papildymo įstatymo projekto.

LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. Artūras Žukauskas pristatė LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto informaciją.

LURK Studijų komiteto pirmininkė dr. Regina Valutytė pristatė klausimą Dėl dėstytojų edukacinių (pedagoginių) kompetencijų, Dėl universitetų teikiamos paramos Ukrainos pabėgėliams – studentams, tyrėjams, profesoriams. Diskutuota Dėl Studentų užsieniečių pritraukimo ir išlaikymo. Dalintasi patirtimi, kuomet jau pirmojo koordinacinio susitikimo su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl karinio konflikto padėties metu universitetai išreiškė paramą tiek Ukrainos universitetams ir jų bendruomenėms, tiek Ukrainos žmonėms. Nuo pat karo Ukrainoje pradžios universitetai dėjo visas pastangas, kad padėtų studentams, bėgantiems iš Ukrainos nuo karo veiksmų, ne tik solidarumo žinutėmis, bet ir realia pagalba. Suprasdami, kad nuo karo bėgantiems asmenims reikalinga skubi humanitarinė pagalba, universitetai nemokamai apgyvendino studentus ir jų šeimos narius, teikė finansinę, psichologinę, socialinės integracijos pagalbą. Suprantant situacijos neapibrėžtumą, priimami studijuoti studentai buvo atleisti nuo mokesčio už studijas už pavasario semestrą ir stojimo įmokų, o kai kurios aukštosios mokyklos – ir visam studijų laikotarpiui. Finansinė parama taip pat buvo teikiama ir iki karo studijas pradėjusiems studentams, kurie dėl karo veiksmų neteko artimųjų, namų, o jų šeimos – pragyvenimo šaltinio. Galėdami greičiau ir efektyviau reaguoti į susidariusią situaciją, universitetai ėmėsi iniciatyvos suteikti finansinę paramą, logistinę pagalbą ir sudaryti galimybes Ukrainos studentams tęsti studijas, ŠMSM ir SKVC akcentuojant poreikį universitetams būti lankstiems, studentus perkeliant į studijų programas ar priimant dalinėms studijoms.

Diskutuota dėl valstybės teikiamos finansinės paramos studentams būtinybės. Šiuo metu diskutuojamas dalinis studijų finansavimo paskirstymas, kuris vis dar nėra aiškiai apibrėžtas, tačiau numato dalies dalinio finansavimo paskirstymą per LAMA BPO sistemą konkurso pagrindu, Universitetų nuomone, neatliepia tikslinės grupės – ukrainiečių, bėgančių iš Ukrainos nuo karo, poreikių.

Atkreiptas dėmesys, kad iki šiol nėra aiškus dalinio finansavimo paskirstymo tarp tikslinių grupių mechanizmas. Universitetuose jau dabar studijuoja perkelti studentai, kurių studijas finansuoja universitetai, vis dar nėra aišku, kiek iš šių studentų gaus dalinį finansavimą. Studijų komiteto pirmininkė prof. Regina Valutytė pristatė komiteto parengtus siūlymus – dalinio studijų finansavimo paskirstymo principus.

LURK Mokslo komiteto pirmininkas doc. dr. Leonas Balaševičius pristatė klausimą Dėl LURK inicijuoto eLABa nuostatų keitimo. Svarstyta Dėl Taivano ir Lietuvos aukštojo mokslo forumo organizavimo, pristatytas Memorandumo projektas.

LURK GS prof. Kęstutis Kriščiūnas kvietė LURK narius diskusijai Dėl Latvijos, Estijos universitetų rektorių priėmimo organizavimo Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėje „Gaudeamus 2022“.

Susitarta Dėl sekančio LURK posėdžio datos ir vietos – birželio 17 d. Mykolo Romerio universitete.

Prof. Kęstutis Kriščiūnas pristatė LURK nariams EUA kvietimą teikti LURK kandidatūrą į EUA mokslo tyrimų inovacijų strateginę darbo grupę.

Po posėdžio vyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) rektoriaus prof. dr. Romualdo Kliuko inauguracija.