Penktadienį, spalio 14 d. Vilniaus dailės akademijoje vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos susirinkimas.

Posėdyje dalyvavo LURK nariai, LURK komitetų ir nuolatinių darbo grupių pirmininkai, svečiai: LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. Artūras Žukauskas, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė doc. dr. Jurgita Šiugždinienė, LAMA BPO prezidentas prof. Pranas Žiliukas, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. dr. Romas Baronas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Vytautas Kučinskas, LR Prezidento patarėjas Paulius Baltokas ir kiti.

Ministrė doc. dr. Jurgita Šiugždinienė pristatė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją, 2023 metų valstybės biudžeto švietimui, mokslui ir sportui projektą, susitarimą dėl Lietuvos švietimo politikos (2021-2030). LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. Artūras Žukauskas pateikė informaciją apie komitetą ir jo veiklą. LURK Studijų komiteto pirmininkė dr. Regina Valutytė pristatė klausimą dėl koleginių ir trumposios pakopos studijų programų vykdymo universitete tvarkos aprašo tobulinimo LR MSĮ pakeitimo projekte.

Diskutuota Dėl viduriniojo ugdymo sistemos pertvarkos užtikrinančios realią abiturientų brandą, dėl LAMA BPO statuso.
Mokslo komiteto pirmininkas doc. dr. Leonas Balaševičius pateikė pasiūlymus ir pastabas dėl mokslo doktorantūros nuostatų pakeitimo projekto.
Susitikimo metu buvo aptariamas numatytas susitikimas su Belgijos universitetų rektoriais, kuris vyks spalio 24 d. Vilniaus universitete.

Po LURK posėdžio dalyviai aplankė belgų menininkų Gudny Rosa Ingimarsdottir ir Gauthier Hubert parodą Dialogue de sourd | Kurčiųjų dialogas ir lietuviškojo vitražo retrospektyvinę parodą Šviesos amžius.